Sundhedsvæsen

Da verdenshistoriens mest dødelige pandemi ramte Hørsholm

Læge

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 2. bølgen var den værste! Den tredje knap så slem 1918-20 hærgede verdenshistoriens mest dødelige pandemi. 50 millioner døde. Den ramte også Danmark, hvor den kostede mellem 15.000 og 18.000 mennesker livet. Influenzaen blev døbt den spanske syge. På engelsk brugtes udtrykket the spanish lady –

En lægepraksis i Hørsholm ved århundredeskiftet

Af Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Nyere Tids afdeling, 2020. Her følger en lille historie om Frederik Funch, der gennem sit virke som praktiserende læge satte sit præg på Hørsholm. Da Frederik Funch i 1897 slog sig ned i Hørsholm, var der i forvejen to ældre læger i byen: dr. Lindegaard, som var distriktslæge og sygehuslæge

Pest og syfilis i Hørsholm

Af Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Nyere Tids afdeling Indtil 1738 var man dårligt stillet i Hørsholm, hvis man blev ramt af sygdom. Egnen havde ellers været hårdt plaget af sygdom, for pesten, som i 1711 især ramte København og Helsingør, hærgede også enkelte byer i Hørsholm Amt. Alene i Høsterkøb døde 106 personer, hvilket må