Militær

Hirschholm Park på Barakstien!

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 På adressen Barakstien 4 skyder der i øjeblikket (juni 2017) et nybyggeri op. Ejeren har givet byggeriet det pompøse navn ‘Hirschholm Park’. I den forbindelse er det oplagt at forklare, hvorfor Barakstien hedder Barakstien. Barakstien går fra Rungstedvej mod syd lige over for Dronningehus, langs med

Sjælsmark Kaserne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 Sjælsmark Kaserne diskuteres igen. Hvad skal bygningerne og arealerne bruges til? Skal der fortsat være asylcenter? Eller skal området bruges til rekreative formål og mindre erhvervsvirksomheder? Eller skal hele eller dele af anlægget bruges i formidlingen af viden om, hvordan Danmark deltog i den kolde krig?