Folehavevej

Soldater i Hørsholm gennem mere end 250 år

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Da Kongens Artilleriregiment forlod Sjælsmark Kaserne, markerede det afslutningen på en epoke på over 250 år. Allerede i 1730’erne rykkede Livgarden til hest ind i de gule staldbygninger ved Folehavevej, som tidligere rummede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Fra 1785 til 1844 var Hørsholm hjemsted for husarer.

Drenge for sig og piger for sig

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 En lille lokal skolehistorie Heldagsskole eller ej. I forhold til den nye skolereform, er det af interesse at se på fortidens skole – fortidens lokale skole i Hørsholm. Omkring 1880 boede der cirka 1250 mennesker i Hørsholm – mod de små 25.000, der bor her i