Efterlysning

Kender du ishockey spillerne?

Første januar 1941 stiftedes Rungsted Ishockey Klub, så klubben fylder 80 år i 2021. Det ældste foto af et af Rungsted Ishockey Klub’s hold er fra vinteren 1943. Taget på søerne i København. Vi har kun navnene på fem af spillerne. Bagerst fra venstre er nr. 2 Mogens Petersen, nr. 3 Leif Johansen (målmand) og

Hvad skal pladsen hedde?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Hørsholm Klædefabrik lå ud til pladsen i næsten 100 år Der er gang i en livlig diskussion af, hvad pladsen ud for det nu lukkede apotek skal hedde. Det kan man se i Hørsholm Ugeblad fra marts. Ud til pladsen med adresserne Hovedgaden 49, 51 og

Vejlehus i vore julehjerter – fotos søges

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Vejlehus var en bygning, som ejedes og blev drevet af den lokale fællesorganisation fra ca. 1920 til 1994. Fællesorganisationen var en sammenslutning af de lokale fagforeninger. Vejlehus lå på Rungstedvej nummer 4. Fællesorganisationen drev herfra Hørsholm Bio. Derudover arrangerede Fællesorganisationen mange fester af forskellig slags. Derunder

Børn i arbejde – Hørsholm Lokalarkiv søger fotos

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Børn i leg. På kælk på vej ned ad den sneklædte skråning mod Dronningedam. Badende ved Rungsted Kyst. Dansende om juletræet. Den slags billeder har Hørsholm Lokalarkiv. Derimod har vi ingen fotografier af børn i arbejde. Børnearbejde var udbredt i landbruget langt op i 1900-tallet. Og

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse – information om tegning søges

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Den farvelagte tegning stammer fra Hørsholm afdelingen af Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse og er sandsynligvis fra 1943. Landsforeningen startede i 1939, Hørsholm afdelingen i 1940. Den lokale afdeling havde mange aktiviteter. Den indsamlede madaffald, som solgtes til landmændene. Den vigtigste aktivitet, hvad angår antallet af beskæftigede

Hørsholm i en coronatid

coronavirus pandemi

Har du lyst til at beskrive din dagligdag i Hørsholm under 2020 coronavirus pandemi? Hvordan oplever du Hørsholm nu, hvor truslen fra coronavirus præger hverdagen? Hvordan er din dagligdag? Hvad er anderledes? Savner du din familie – børnebørn, bedsteforældre -, venner, dine lærere? Og hvorfor? Hvad laver du i den tid, hvor du normalt går

Søges: foto af Churchill i Hørsholm

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Hørsholm Lokalarkiv søger et foto af Winston Churchill, da han den 9. oktober 1950 blev kørt igennem Hørsholms Hovedgade. I 1950 havde Hørsholm flere besøg fra Storbritannien: I juli var der britisk flådebesøg i København, og Rungsted Golfklub inviterede officererne til at spille på banen. Også menige

Sjælsmark Kaserne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 Materiale om Sjælsmark Kaserne søges Hørsholm Lokalarkiv modtager meget gerne fotografier, erindringer og andet materiale om livet og dagligdagen på Sjælsmark Kaserne 1953-2005. Det kan afleveres på lokalarkivet, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 7217 0240. Mailadressen er hjj@museumns.dk. Sjælsmark Kaserne Sjælsmark Kaserne diskuteres igen. Hvad skal bygningerne

Så længe har vi sendt julekort

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 Kom med dine julekort! Vi har desværre ikke mange nyere julekort på Hørsholm Lokalarkiv, så hvis du har sådan nogle, som du vil af med, vil vi meget gerne have dem. Julekort på Hørsholm lokalarkiv Julekort og julegaver er ikke noget nyt fænomen. Allerede i middelalderen