Det Konservative Folkeparti

Alderdomshjem før i tiden

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022. For tiden diskuteres i Hørsholm om der skal bygges et nyt privat plejehjem (Ugebladet 5. oktober 2022). I den anledning er det oplagt at kaste et blik på ældreplejen før i tiden. En stor grå masse. Sådan kan man sige, at myndighederne i 17- og 1800-tallet

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 ‘… og kommunen er nødsaget til at byde sine store Skatteydere noget’ I slutningen af 1800-tallet var Hørsholm en landkommune med en lille søvnig bymæssig bebyggelse omkring den sydlige del af den nuværende gågade og Gl. Hovedgade. Ja, det gik ovenikøbet ned ad bakke med befolkningstallet

Der er godt at bo i Hørsholm

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Kommunalvalget 1957 I 1950’erne var det lokalpolitiske liv i Hørsholm domineret af borgerlige kræfter. Fra 1946 opstillede Det konservative Folkeparti på partiliste, og partiet bibeholdt i årtier flertallet i sognerådet, der i 1952 skiftede navn til kommunalbestyrelse. Inden kommunalvalget i 1957 udgav Den konservative Vælgerforening et hæfte, hvis titel var:

Kulturen på P1: Historisk drama i kommunalvalget i Hørsholm

Hørsholm Rådhus

Få et historisk perspektiv på kommunalvalg. Arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen besøgte Kulturen på P1 onsdag 17. november 2021. Lyt til Historien om den grønne ø i det røde hav. Omkring halvvejs i programmet kan du høre om ‘Historisk drama i kommunalvalget i Hørsholm’. Læs også Hørsholm Historie om ‘Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne’. Læs mere

Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Var det kommunisterne, der reddede de konservative i Hørsholm lige efter krigen? Ved kommunalvalget i 1943 fik socialdemokratiet 1549 stemmer og 7 mandater. De borgerlige 1386 stemmer og ligeledes 7 mandater. Det radikale Venstre fik 303 stemmer og 1 mandat. Da det radikale medlem af sognerådet

Det kommer an på højden – eller hvad?

Ådalsparken, Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen. Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage

Gøgevangskvarteret i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Efter Anden Verdenskrig var der boligmangel i Danmark. Det gjaldt også i Hørsholm. Der var da også bred politisk enighed om, at der skulle gang i boligbyggeriet; men hvad skulle man bygge og hvordan? S ville bygge i etager Socialdemokratiet havde intet mod parcelhuse. Men partiet