Usserød

Usserød Bryggeri 1859-1989

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 I over 100 år blev der brygget øl i Usserød. Det var et såkaldt hvidtølsbryggeri, der fremstillede øl med et lavt alkoholindhold indtil 1970. Derefter stod produktionen på mineralvand og æblemost, mens man forhandlede en række ølmærker fra andre bryggerier. Det var en efterkommer af en

Hørsholm 1940: En kommune – fire lokalsamfund

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Diskussionen af de forskellige lokalplaner for Rungsted gør det oplagt at erindre om de skillelinjer, som tidligere fandtes i Hørsholm Kommune. Rungsted Efter Kystbanens åbning i 1897 udstykkedes og solgtes store arealer i Rungsted. De blev i stor udstrækning bebygget inden 1905. Og i de fleste

Hørsholm – 1932 og 2007

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2007 I 2007 fyldte Ugebladet 75 år, så det er oplagt sammenligne Hørsholm år 1932 med Hørsholm 2007. Hvordan var de hørsholmere, der i 1932 for første gang læste datidens Ugeblad? Hvordan tænkte de? Hvad optog dem? Forskellene ja endog modsætningerne mellem de sociale klasser og mellem

Da verdenshistoriens mest dødelige pandemi ramte Hørsholm

Læge

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 2. bølgen var den værste! Den tredje knap så slem 1918-20 hærgede verdenshistoriens mest dødelige pandemi. 50 millioner døde. Den ramte også Danmark, hvor den kostede mellem 15.000 og 18.000 mennesker livet. Influenzaen blev døbt den spanske syge. På engelsk brugtes udtrykket the spanish lady –

En lægepraksis i Hørsholm ved århundredeskiftet

Af Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Nyere Tids afdeling, 2020. Her følger en lille historie om Frederik Funch, der gennem sit virke som praktiserende læge satte sit præg på Hørsholm. Da Frederik Funch i 1897 slog sig ned i Hørsholm, var der i forvejen to ældre læger i byen: dr. Lindegaard, som var distriktslæge og sygehuslæge

Almennyttige boliger i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 I debatten om nybyggeri i Hørsholm har der været ønsker fremme om flere almennyttige boliger; men hvor meget og hvor lidt fylder det almennyttige i boligmassen her i byen? Og hvad er historien? 3.734 almennyttige boliger er der i Hørsholm her i 2019. De udgør ca.

Arbejderboliger i Usserød

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Den militære Klædefabrik Fra begyndelsen af 1800-tallet og til 1981 lå der en stor statslig virksomhed i Usserød. Det var Den militære Klædefabrik, hvor der blev der produceret uldstoffer til hærens og flådens uniformer – senere også til “etaterne”, altså postvæsen, toldvæsen osv. Går man en

Jordbærsæson i Hørsholm i 1920’erne

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Sommeren 2015 har budt på en god jordbærsæson – de danske bær er kommet lidt sent, men der har været rigeligt, og de har været fulde af smag. I lokalarkivet i Hørsholm findes en lille serie fotos af lokale jordbærplukkere, optaget en gang i 1920’erne på