Sjælsmark

Soldater i Hørsholm gennem mere end 250 år

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Da Kongens Artilleriregiment forlod Sjælsmark Kaserne, markerede det afslutningen på en epoke på over 250 år. Allerede i 1730’erne rykkede Livgarden til hest ind i de gule staldbygninger ved Folehavevej, som tidligere rummede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Fra 1785 til 1844 var Hørsholm hjemsted for husarer.

Jens Jensen sat på gaden i Sjælsmark i 1759

Sjælsmark

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Sat på gaden, er det moderne udtryk, der falder en ind, når man første gang hører om begivenhederne i landsbyen Sjælsmark i 1759: Bonden på en af gårdene – han hed Jens Jensen – havde gennem mange år været bagud med betalingen af sine afgifter til

Sjælsmark Kaserne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 Materiale om Sjælsmark Kaserne søges Hørsholm Lokalarkiv modtager meget gerne fotografier, erindringer og andet materiale om livet og dagligdagen på Sjælsmark Kaserne 1953-2005. Det kan afleveres på lokalarkivet, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 7217 0240. Mailadressen er hjj@museumns.dk. Sjælsmark Kaserne Sjælsmark Kaserne diskuteres igen. Hvad skal bygningerne