Rungsted

Skepsis over for de polske flygtninge i Rungsted

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2023 Tysklands sammenbrud og Sovjetunionens fremmarch gennem Øst- og Centraleuropa i foråret 1945 ved afslutningen af Anden Verdenskrig skabte enorme flygtningestrømme i Europa. Mange tyskere flygtede, da Sovjetunionen trængte frem østfra. Nogle af dem endte i Hørsholm på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Andre folkegrupper blev også drevet på

Rungsted Ishockey Klub

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv Vallerød Gadekær lagde vand eller rettere is til, da der blev taget tilløb til dannelsen af Rungsted Ishockey Klub. Det var tilbage i 1940, hvor tyskerne havde besat landet d. 9. april. Det er fristende at tro, at de store drenge har lagt en speciel protest i

Fra højskole til lilleskole

Af lokalhistoriker Lisbet Hein Hørsholm Lilleskole (grundlagt 1970) har siden 1976 haft adresse på Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst. Det år overtog Lilleskolen nemlig sine nuværende bygninger, der blev opført i 1911 for at rumme højskolen Købmandshvile, der var i drift indtil 1970. Det var ikke bare højskolens navn, der var specielt – institutionen var

Fra hittebørn til ønskebørn

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 På Hørsholm Lokalarkiv får vi jævnligt besøg af mennesker oppe i årene, der lidt undseligt og lavmælt spørger, om vi mon har noget om ‘Rebekka-søstrenes Spædbørnshjem’ eller ‘Hittebørnshjemmet’? Og når vi siger, at det har vi skam, kommer det gerne frem, at de selv eller en

Fra eksamensskole til ‘Fritidshus’

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 I foråret 1920 oprettedes ‘Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole A/S’. Formålet med dette aktieselskab var at undervise børn fra første til og med femte klasse, så de blev klædt på til at deltage i undervisningen i mellemskolen og derefter i realklassen og gymnasiet, der sigtede på henholdsvis mellemskoleeksamen,

Der er godt at bo i Hørsholm

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Kommunalvalget 1957 I 1950’erne var det lokalpolitiske liv i Hørsholm domineret af borgerlige kræfter. Fra 1946 opstillede Det konservative Folkeparti på partiliste, og partiet bibeholdt i årtier flertallet i sognerådet, der i 1952 skiftede navn til kommunalbestyrelse. Inden kommunalvalget i 1957 udgav Den konservative Vælgerforening et hæfte, hvis titel var:

Rungsted Havn i 1956

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein I 1923 fik Rungsted sin første havn. Havnen var bygget som en såkaldt ‘ø-havn’: På grund af den ringe vanddybde blev selve havnen anlagt et godt stykke fra kysten, forbundet med land ved en lang tilkørselsbro. Havnens konstruktion kan tydeligt ses på dette luftfoto fra 1956. Rungsted fik sin havn senere

Rungsted Søbad

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Fra 1951 og til 1973 blev der hver sommer rejst en badeanstalt i Rungsted. Den lå i forbindelse med den gamle ø-havn, med adgang fra sydmolen. Badeanstalten havde omklædningsrum, flere bassiner, balance-bom og en ruchebane. Det var Hørsholm Kommune, der stod for anlægget, som især var beregnet på svømmeundervisning af

Rungsteds Lyksaligheder

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 Bevaringsværdige bygninger og miljøer i Rungsted ‘Rungsteds Lyksaligheder’ er titlen på et digt, skrevet af en af dansk litteraturs store navne – Johannes Ewald 1743-81. Det er en højstemt lovprisning af skaberværket inspireret af hans ophold i Rungsted 1773-75. Helt så højtravende er borgmester Morten Slotved

Kender du ishockey spillerne?

Første januar 1941 stiftedes Rungsted Ishockey Klub, så klubben fylder 80 år i 2021. Det ældste foto af et af Rungsted Ishockey Klub’s hold er fra vinteren 1943. Taget på søerne i København. Vi har kun navnene på fem af spillerne. Bagerst fra venstre er nr. 2 Mogens Petersen, nr. 3 Leif Johansen (målmand) og