Politik

Kampen om jorden – eller om Hørsholms identitet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021 Kampen om de få ledige arealer spidser til – i Hørsholm såvel som i hele det storkøbenhavnske område. Det vidner de heftige diskussioner af diverse lokalplaner om. Planerne om at opføre et privat plejehjem på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo (se Ugebladet 16. og 23.

Hørsholm – 1932 og 2007

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2007 I 2007 fyldte Ugebladet 75 år, så det er oplagt sammenligne Hørsholm år 1932 med Hørsholm 2007. Hvordan var de hørsholmere, der i 1932 for første gang læste datidens Ugeblad? Hvordan tænkte de? Hvad optog dem? Forskellene ja endog modsætningerne mellem de sociale klasser og mellem

En konservativ embedsmandsidyl

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Christen Christensen var en sognekonge. En konservativ af slagsen. Han levede fra 1824 til 1891. Var født i Ålborg, og selvom faren var organist, kan man ikke sige, at C. Christensen kom fra et hjem med klaver. Nok kunne forældrene forsørge sønnen medens han var i

Hvorfor en tromme i Hørsholm og en vifte i Rødovre?

Trommen

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 En kommunalpolitisk trend Efter kommunalreformen i 1970 begyndte de nye kommuner at arbejde mere systematisk med kulturpolitik. Kommunerne, herunder Hørsholm, fik således et kulturudvalg, og i 80’erne blev der skruet endnu mere op for ambitionerne på kulturområdet. Det kom bl.a. til udtryk ved, at der blev

Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Var det kommunisterne, der reddede de konservative i Hørsholm lige efter krigen? Ved kommunalvalget i 1943 fik socialdemokratiet 1549 stemmer og 7 mandater. De borgerlige 1386 stemmer og ligeledes 7 mandater. Det radikale Venstre fik 303 stemmer og 1 mandat. Da det radikale medlem af sognerådet

Kvindernes første valg

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 I 1909 deltog kvinderne for første gang i valg til kommunalbestyrelserne i Danmark. Her i Hørsholm skete det helt nøjagtigt 12. marts 1909 ‘fra klokken 10 til 1 om formiddagen og 4 til 8 om eftermiddagen’, som der står i valgbestyrelsens protokol; men hvad kom der