Den militære Klædefabrik

Da verdenshistoriens mest dødelige pandemi ramte Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 2. bølgen var den værste! Den tredje knap så slem 1918-20 hærgede verdenshistoriens mest dødelige pandemi. 50 millioner døde. Den ramte også Danmark, hvor den kostede mellem 15.000 og 18.000 mennesker livet. Influenzaen blev døbt den spanske syge. På engelsk brugtes udtrykket the spanish lady –

Arbejderboliger i Usserød

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 Den militære Klædefabrik Fra begyndelsen af 1800-tallet og til 1981 lå der en stor statslig virksomhed i Usserød. Det var Den militære Klædefabrik, hvor der blev der produceret uldstoffer til hærens og flådens uniformer – senere også til “etaterne”, altså postvæsen, toldvæsen osv. Går man en