Hillerød Slotsgade igennem 140 år

Hillerød er en by i konstant forandring. Igennem de seneste årtier, er der blevet bygget mange nye huse, forretninger og butikker i byen. I det daglige tænker man sjældent over disse forandringer, men de bliver tydelige, hvis man sammenligner fotografier af gader og stræder i byen fra forskellige perioder. I denne artikel bringer vi tre fotografier, der med al tydelighed viser hvordan Slotsgade i centrum af Hillerød har forandret sig igennem de seneste 140 år.

Slotsgade 1870

Foto af Slotsgade i 1870

Foto af Slotsgade i 1870.

Siden de første købmænd og håndværkere slog sig ned for at servicere Frederiksborg Slot fra slutningen 1500-tallet har Slotsgade været Hillerøds vigtigste gade. Meget har ændret sig siden det 16. århundrede bygninger er nedbrændt og genopbygget andre er revet ned for at vige pladsen for nybyggerier.

Det sort/hvide fotografi er dateret til 1870 og man ser ned over hovedgaden i en typisk sjællandsk købstad med købmandsgårde, kræmmere og manufakturforretninger. Det kunne næste ligne den søvnige provinsby Mads Skjern ankommer til i slutningen af 1920’erne.

Det er dog påfaldende, at øjet ikke skuer bindingsværk et eneste sted, hvilket skyldes at Hillerøds seks bybrande gjorde det af med de fleste bindingsværkshuse i løbet af 17- og 1800 tallet. På grund af brandene opførtes nye bygninger i sten med tegltag, som man ser mange eksempler på her.

Købmandsgården med den store gavlkvist forrest til venstre er Slotsgade 36, som blev revet ned i 1926.

Slotsgade 1960

Foto af Slotsgade omkring 1960

Foto af Slotsgade omkring 1960.

Fotografiet må skønnes til at være fra slutningen af 1950’erne eller starten af 1960’erne og Slotsgade i Hillerød er skudt i vejret fra typisk 1½ til 3½ etage. Meget af den venstre eller nordlige side af Slotsgade er revet ned og erstattet med moderne storbyhuse med store glaspartier ud mod gaden, der understeger Hillerøds udvikling og ambitioner op i gennem det 20. århundrede.

På dette tidspunkt har Hillerød for længst manifesteret sin position som trafikknudepunkt for togtrafik i Nordsjælland med et levende handelsliv og industrivirksomheder som møbelfabrikken France & søn, Hillerød Andelsslagteri og landbrugsmaskinfabrikken Nordsten.

Trafikken i Slotsgade er blevet firhjulet og tohjulet og Enghave Kiosken i forgrunden til højre på hjørnet af Møllestræde og Slotsgade understreger de nye tider efter besættelsen med reklamer for kvindemagasinet ALT for damerne, der blev lanceret i 1946 og ikke mindst reklamen for det amerikanske Walt Disneys Anders And & co., som blev Danmarks mest populære tegneserie op i gennem 1950’erne og den dag i dag er populær hos børn og voksne verden over. Enghave Kiosken lukkede i midten af 1960’erne, hvorefter ejerne åbnede en grillbar i Møllestræde.

Slotsgade 2008

Slotsgade i 2008

Slotsgade i 2008.

Meget er sket i Slotsgade siden 1870, men selve gadeforløbet er det samme. Faktisk har den del af vejnettet der i dag er gågade i Hillerød ikke ændret sig meget siden 1600-tallet.

I forgrunden af fotografiet er der ikke sket meget med bygningerne siden 1960, men lader man øjet vandre ned ad gaden mod Frederiksgade, ser man at flere små bygninger er forsvundet og erstattet med nye og større.

Den mest markante bygning er den pudsede gule gavlbygning, der danner indgang til Slotsarkaderne. Butikscentret Slotsarkaderne åbnede i 1992 efter en stor grund bag Slotsgade blev ledig efter Nordsten fabrikken blev revet ned og flyttede til Skive.

I dag er trafikken i Slotsgade blevet tobenet. Bilerne blev erstattet med gående trafikanter i 1988, da gågaden med en samlet strækning på godt en halv kilometer blev indviet. En af de få bygninger der har overlevet siden 1870 er hjørnebygningen ved Møllestræde, hvor der lå en herremanufakturforretning i 1870. På akkurat samme sted ligger Kjøller Mode for Mænd I/S, hvor der som navnet angiver igen sælges herretøj 140 år senere – Sådan kan historien gå i ring.