Posen og kroen for enden af Byskriverstræde

Oliemaleriet af Jakob Hansen forestiller den gamle gade Byskriverstræde i Hillerød, der lå ved Fisketorvet, hvor der i dag er åbent torv og p-pladser og udsigt til Posen. I maleriet kan man til venstre skimte den gamle keglebane og for enden af gaden resterne af den gamle kro.
Posen er navnet på det lille næs i Slotssøen. Navnets oprindelse er ukendt, men det skyldes antageligt, at vejen ned gennem det smalle stræde fik næsset til at virke som en udposning.

Da Frederik 2. erhvervede sig Hillerødsholm i 1560 og gjorde herregården til kongeslot med navnet Frederiksborg, medførte det en øget tilstrømning af folk, hvorfor overnatnings- og opstaldningsmuligheder blev nødvendige. Frederik den 2. gav derfor sin Lensmand, Mogens Gyldenstjerne, pålæg om at opføre en kongelig privilegeret kro på det lille næs ved Slotssøen med slottet som nærmeste nabo, så de mange gæster kunne beværtes standsmæssigt. Kroen skulle være i fire fløje, have 5-6 gæstekamre og staldplads til 50 heste. Kroen var omgivet af en udstrakt have, der lå helt tilbagetrukket fra ‘Stenbroen til Slottet’, som forlængelsen af Slotsgade dengang hed.

I 1594 brændte kroen delvist, men blev bygget op igen, og i perioden efter Svenskekrigene i 1658-60 beskrives bygningerne på Posen som ‘meget bygfældige på tømmer, tage og mure’. Sådan gik det til, at kroen indtil 1732 fungerede som kongelig kro, og selvom kroen i 1732 blev beskrevet som ‘ganske og aldeles brøstfærdig’, var den i 1732 blandt de fornemmeste ejendomme i byen.

Bygningen for enden af Byskriverstræde på Jakob Hansens maleri viser det nyere statelige hovedhus, som opførtes i 1862 sammen med en sidebygning i gården. Det var Amtsmand Lensgreve J.S. Schulin, der lod byggeriet fortage efter Arkitekt Christian Zwingmanns projektering. Amtmandens enke solgte senere ejendommen til F.J. Wedell-Wedellsborg, der var bror til den nye Amtsmand V.F. Wedell-Wedellsborg.

Den gamle portbygning fra slottets kro var Hillerøds ældste bygning, bortset fra Frederiksborg Slot, indtil den blev nedrevet i 1966.

Oliemaleri af Jakob Hansen (1871-1949), antagelig perioden 1915-1920.