Da omverdenen kom til Hillerød

Af Susan Johnsen, museumsinspektør, Nyere Tids afdeling

Med jernbanens linjeføring gennem Hillerød og det genopbyggede Frederiksborg Slot, der nu skulle kaste glans over byen som museum for hele nationens forhistorie, kom også omverdenen til Hillerød. Slottet åbnede efter restaureringen i 1882 for kongefløjen og i 1885 for hele slottet. Hillerød med slot og skov var nu et yndet udflugtsmål for københavnere – skuespillere, forfattere, videnskabsfolk og digtere samt tidens nye driftige forretningsfolk. De kom nu til Hillerød i stort tal.

Byens gæster kunne bo på et af byens hoteller, som for eksempel det næsten nybyggede Hotel Leidersdorff lige overfor slottet, der åbnede i oktober 1878, og hvis indtjening hovedsagelig var lagt an på turister til slottet. Hotel Leidersdorff var ydermere ramme om vogntransport ud i naturen, opvisninger og præsentationer. Her kunne man for eksempel høre Hr. Cornelius Knudsens foredrag om Edisons nye opfindelser: fonografen, telefonen, mikrofonen og den elektriske pen.

Postkort fra Torvet i Hillerød. Foto venligst stillet til rådighed af Lennart Weber.

Markedet i Hillerød var også et stort trækplaster. I 1922 havde det udviklet sig til et stort og meget velbesøgt marked, som det er beskrevet i det Københavnske ‘Aftenbladet’:

‘Og så tror en Københavner, han kender Lirekassemusik og Udraaber-Larm, fordi han har været paa Dyrehavsbakken. Næh, kom til Hillerød under Novembermarkedet, min Far saa skal Du høre Spektakel! Naar det var Skralt med Gaardmusikken i Hovedstaden i Gaar, saa er Grunden den, at samtlige Instrumentister uden tvivl var samlet i den gamle Slotsby. De stod paa Rad fra Raadhuset til Leidersdorff og spillede hver sin Melodi i hver sin Toneart’ (…) ‘For her var alt hvad hjertet kunne begære af Karruseller, Gynger, Vidunderdyr, Damer uden Over- eller Underkrop, Verdens største Dværge og utallige andre Rariteter, der kunde få Tænderne til at løbe i Vand og lokke 25-Ørerne ud af Landboernes lommer’.

På byens hoteller kom i årtier mange af landets fine folk, og helt frem til 1950’erne var Hillerød, skønt tiderne ikke mere var så gunstige, afhængig af den status den før havde følt via de fine bekendtskaber. Med toget kom endnu i 50’erne ved juletid hele Danmarks bonderomanforfatter Morten Korck, for at holde sin juleferie i Hillerød – og med lidt snedrys tilsat, så var beboerne i Hillerød yderst fortrøstningsfulde og mente nok, at det hele skulle gå endda.

Markedet i Hillerød fra Illustreret Tidende, efter Hans Tegner fra ca. 1880.