Skolehistorie

Fra højskole til lilleskole

Af lokalhistoriker Lisbet Hein Hørsholm Lilleskole (grundlagt 1970) har siden 1976 haft adresse på Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst. Det år overtog Lilleskolen nemlig sine nuværende bygninger, der blev opført i 1911 for at rumme højskolen Købmandshvile, der var i drift indtil 1970. Det var ikke bare højskolens navn, der var specielt – institutionen var

Fyldte den danske folkeskole 200 år i 2014?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv En udbredt misforståelse I 2014 blev den danske folkeskole blive fejret vidt og bredt. Begrundelsen for festlighederne var, at den enevældige danske konge, Frederik 6. i 1814 udstedte 5 love om skolevæsenet i det vidtstrakte danske monarki. Så lad os kort se på disse love og den

Fra eksamensskole til ‘Fritidshus’

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 I foråret 1920 oprettedes ‘Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole A/S’. Formålet med dette aktieselskab var at undervise børn fra første til og med femte klasse, så de blev klædt på til at deltage i undervisningen i mellemskolen og derefter i realklassen og gymnasiet, der sigtede på henholdsvis mellemskoleeksamen,

Jens Jensen sat på gaden i Sjælsmark i 1759

Sjælsmark

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Sat på gaden, er det moderne udtryk, der falder en ind, når man første gang hører om begivenhederne i landsbyen Sjælsmark i 1759: Bonden på en af gårdene – han hed Jens Jensen – havde gennem mange år været bagud med betalingen af sine afgifter til

Daglig skolegang indføres i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2015 ‘I skole hver dag! – hvornår skal ungerne så gøre gavn for føden?’ Sådan har mange forældre sikkert tænkt ved nyheden om, at man indførte “hverdagsundervisning” i Hørsholm Skole i 1901. I perioden fra 1885 til 1897 var skolegangen i Hørsholms kommunale skolevæsen skruet sådan sammen,

Drenge for sig og piger for sig

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 En lille lokal skolehistorie Heldagsskole eller ej. I forhold til den nye skolereform, er det af interesse at se på fortidens skole – fortidens lokale skole i Hørsholm. Omkring 1880 boede der cirka 1250 mennesker i Hørsholm – mod de små 25.000, der bor her i