Udgravningen af Æbelholt Klosterruin

Af Susan Johnsen, museumsinspektør, Nyere Tids afdeling

En dag i året 1935 flyttede en mand til Hillerød for at starte en lægepraksis. Han var dog interesseret i meget andet end sin praksis, og særligt det tidligere Æbelholt Kloster optog ham. Efter hans oplysninger skulle det have ligget på egnen vest for Hillerød, og når han var på sygebesøg på egnen, spurgte han folk, uden dog at få ret meget konkret at vide. De fleste efterretninger gik på, at klosteret havde ligget på en mark, der hørte til den senere Klostergård.

Klostergården beboedes af Anders Andersen og efter aftale med ham, begav Vilhelm Møller-Christensen en tidlig morgen den 15. september i 1935 sig afsted til Klostergården sammen med tre andre mænd for at undersøge marken ved Klostergården.

Undersøgelsen foregik sammen med gårdejeren og bestod i at bore en jernstang ned i jorden på steder, man tidligere havde vurderet kunne være mulige lokaliteter for klosterets fundament. Efter få søgninger med jernstangen stødte man allerede på noget fast og begyndte at grave, og snart fandt man velbevarede rester af en teglstensmur. Det gav blod på tanden, og gravningen fortsatte. Senere kom flere naboer til gården til og begyndte at hjælpe med skovl og spade, og der blev gravet lige til klokken fire om eftermiddagen. Nu var nogle stenfundamenter i en 4-5 meters længde blevet afdækket og på begge sider af disse, var der en smal gang med et lerstampet gulv – kunne det være en bageovn eller…?

Denne første udgravning efter det forsvundne Æbelholt Kloster viste sig at afdække en meget fin teglovn med hele tre indfyringshuller/ramper. Snart kom Nationalmuseet også til stedet og fandt de opnåede resultater så værdifulde, at man ville yde bistand med udgravninger, såfremt der kunne skaffes private midler til arbejdslønnen.

De nye opdagelser blev beskrevet i aviserne, og folk begyndte at strømme til udgravningsstedet på søndage for at tage del i udgravningerne. Først med C.G. Schultz’ udgravninger, påbegyndt d. 30. september på Nationalmuseets vegne, blev en mere systematisk udgravning af de fundne bygningsdele igangsat.

Læs mere

Artikel om ‘Opdagelsen af Æbelholt Klosterruin’ i Museum Nordsjællands årbog ‘Alletiders Nordsjælland’ 2018.

Besøg Æbeholt Kloster, gå tur i det naturskønne område og se klosterruinerne.

Vilhelm Møller-Christensen ved udgravningerne i Æbelholt. Omkring 1965.

Æbelholt Klosterruin. Parti af refektoriet (spisesalen), 2016.