Usserød Kongevej

Hørsholms grønne portal

Af lokalhistoriker Lisbet Hein Hørsholm Kommune har ambitioner om, at Usserød Kongevej fra Rungstedvej til Hørsholm Midtpunkt skal være ‘Hørsholms grønne portal’. Men lige den vejstrækning har i årtier voldt kommunen problemer – faktisk helt fra 1963, hvor den blev anlagt: ‘Omfartvejen’ anlægges i 1962 – 63 Lige siden 1700-tallet, hvor købstaden Hørsholm blev grundlagt,

Hørsholm Bymidte i 1960’erne og 70’erne

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Eksplosiv vækst i Hørsholm Igennem 1960’erne og 70’erne voksede befolkningstallet i Hørsholm eksplosivt. Ved periodens start boede der omkring 6.000 i kommunen – i slutningen omkring det tredobbelte. Der var vækst i alle kommunerne nord for København, men ikke mindst Hørsholm var en attraktiv tilflytterkommune. Gode trafikforbindelser, grønne områder, stort

Amsterdam Kro og have på Usserød Kongevej

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Da Usserød Kongevej blev anlagt i 1764-1775, blev den hurtigt den vigtigste færdselsåre gennem Hørsholmegnen. Derfor flyttede den gamle Christinedal Kro fra Usserød landsby til kongevejens østside – nogenlunde til det sted, hvor vi i dag finder Kongevejscentret. Kort tid efter fik kroen det lidt gådefulde navn Amsterdam Kro. Historien

Hos købmand Toft

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein I 1950’erne var der ingen store butikscentre i Hørsholm – men til gengæld masser af mindre forretninger. Hovedgaden var Hørsholms centrale forretningsstrøg, men langt fra det eneste. Dagligvareforretningerne lå i klynger i alle kommunens kvarterer: I det centrale Hørsholm helt fra den nuværende Gl. Hovedgade i syd til Hørsholm Klædefabrik

Hørsholm: Da Hovedgaden blev gågade

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Hovedgaden i Hørsholm har gennem de sidste 100 år oplevet mange forandringer. I starten af 1900-tallet var den hovedgade i en lille søvnig flække med cirka 900 indbyggere. Omkring 1955 var den en overtrafikeret gennemfartsvej i en forstad til København. Og i dag er Hovedgaden en

Det kommer an på højden – eller hvad?

Ådalsparken, Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen. Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage