Socialdemokratiet

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 ‘… og kommunen er nødsaget til at byde sine store Skatteydere noget’ I slutningen af 1800-tallet var Hørsholm en landkommune med en lille søvnig bymæssig bebyggelse omkring den sydlige del af den nuværende gågade og Gl. Hovedgade. Ja, det gik ovenikøbet ned ad bakke med befolkningstallet

Kulturen på P1: Historisk drama i kommunalvalget i Hørsholm

Hørsholm Rådhus

Få et historisk perspektiv på kommunalvalg. Arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen besøgte Kulturen på P1 onsdag 17. november 2021. Lyt til Historien om den grønne ø i det røde hav. Omkring halvvejs i programmet kan du høre om ‘Historisk drama i kommunalvalget i Hørsholm’. Læs også Hørsholm Historie om ‘Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne’. Læs mere

Stolbergsvej: En tysk greve og en socialdemokratisk byggeforening

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Stolbergsvej er opkaldt efter Christian Günther Stolberg (1714-65), der var en tysk greve fra Harzen; men hvorfor opkalde en vej i Hørsholm efter en tysk adelsmand? Stolberg blev i 1756 hentet til Danmark af enkedronning Sophie Magdalene, der besad Hørsholm Gods 1730-70. Hørsholm Gods omfattede et

Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Var det kommunisterne, der reddede de konservative i Hørsholm lige efter krigen? Ved kommunalvalget i 1943 fik socialdemokratiet 1549 stemmer og 7 mandater. De borgerlige 1386 stemmer og ligeledes 7 mandater. Det radikale Venstre fik 303 stemmer og 1 mandat. Da det radikale medlem af sognerådet

Det kommer an på højden – eller hvad?

Ådalsparken, Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen. Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage

Gøgevangskvarteret i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Efter Anden Verdenskrig var der boligmangel i Danmark. Det gjaldt også i Hørsholm. Der var da også bred politisk enighed om, at der skulle gang i boligbyggeriet; men hvad skulle man bygge og hvordan? S ville bygge i etager Socialdemokratiet havde intet mod parcelhuse. Men partiet

Almennyttige boliger i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 I debatten om nybyggeri i Hørsholm har der været ønsker fremme om flere almennyttige boliger; men hvor meget og hvor lidt fylder det almennyttige i boligmassen her i byen? Og hvad er historien? 3.734 almennyttige boliger er der i Hørsholm her i 2019. De udgør ca.