Socialdemokratiet

Stolbergsvej: En tysk greve og en socialdemokratisk byggeforening

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Stolbergsvej er opkaldt efter Christian Günther Stolberg (1714-65), der var en tysk greve fra Harzen; men hvorfor opkalde en vej i Hørsholm efter en tysk adelsmand? Stolberg blev i 1756 hentet til Danmark af enkedronning Sophie Magdalene, der besad Hørsholm Gods 1730-70. Hørsholm Gods omfattede et

Kommunalvalg i Hørsholm i 1940’erne

Hørsholm Rådhus

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Var det kommunisterne, der reddede de konservative i Hørsholm lige efter krigen? Ved kommunalvalget i 1943 fik socialdemokratiet 1549 stemmer og 7 mandater. De borgerlige 1386 stemmer og ligeledes 7 mandater. Det radikale Venstre fik 303 stemmer og 1 mandat. Da det radikale medlem af sognerådet

Det kommer an på højden – eller hvad?

Ådalsparken, Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen. Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage

Gøgevangskvarteret i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Efter Anden Verdenskrig var der boligmangel i Danmark. Det gjaldt også i Hørsholm. Der var da også bred politisk enighed om, at der skulle gang i boligbyggeriet; men hvad skulle man bygge og hvordan? S ville bygge i etager Socialdemokratiet havde intet mod parcelhuse. Men partiet

Almennyttige boliger i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 I debatten om nybyggeri i Hørsholm har der været ønsker fremme om flere almennyttige boliger; men hvor meget og hvor lidt fylder det almennyttige i boligmassen her i byen? Og hvad er historien? 3.734 almennyttige boliger er der i Hørsholm her i 2019. De udgør ca.