Nazisme

Befrielsen 5. maj 1945: Hørsholm

Modstandsbevægelsen, de lokale nazister og jøderne i Hørsholm Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2015 5.maj 2015 er det 70 siden de allierede stormagter befriede Danmark. Det er derfor på sin plads at mindes den tid. Arbejdet med at opbygge en modstandsbevægelse måtte foregå i dybeste hemmelighed. Tilstedeværelsen af mange tyskere i Hørsholm

Besættelsen: Tyske soldater og rationeringsmærker

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2015 Besættelsen i Hørsholm 9.april 2015 er det 75 år siden Nazityskland besatte Danmark. Det er derfor på sin plads, at mindes den dag og det, der fulgte: ‘Jeg husker at om morgenen meget tidlig 9.april var jeg stået op for at smøre madpakke og lave morgenkaffe