Boligpolitik

Der er godt at bo i Hørsholm

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Kommunalvalget 1957 I 1950’erne var det lokalpolitiske liv i Hørsholm domineret af borgerlige kræfter. Fra 1946 opstillede Det konservative Folkeparti på partiliste, og partiet bibeholdt i årtier flertallet i sognerådet, der i 1952 skiftede navn til kommunalbestyrelse. Inden kommunalvalget i 1957 udgav Den konservative Vælgerforening et hæfte, hvis titel var:

Rungsteds Lyksaligheder

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 Bevaringsværdige bygninger og miljøer i Rungsted ‘Rungsteds Lyksaligheder’ er titlen på et digt, skrevet af en af dansk litteraturs store navne – Johannes Ewald 1743-81. Det er en højstemt lovprisning af skaberværket inspireret af hans ophold i Rungsted 1773-75. Helt så højtravende er borgmester Morten Slotved

Arbejderboliger i Rungsted

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Ordet arbejderboliger får de fleste hørsholmere til at tænke på de boliger, som blev opført til arbejderne på Den Militære Klædefabrik og Hørsholm Klædefabrik i 18- og 1900-tallet i Usserød og Hørsholm; men Rungsted har også sine arbejderboliger. Kystbanen var blevet åbnet i 1897. Den krævede

Stolbergsvej: En tysk greve og en socialdemokratisk byggeforening

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Stolbergsvej er opkaldt efter Christian Günther Stolberg (1714-65), der var en tysk greve fra Harzen; men hvorfor opkalde en vej i Hørsholm efter en tysk adelsmand? Stolberg blev i 1756 hentet til Danmark af enkedronning Sophie Magdalene, der besad Hørsholm Gods 1730-70. Hørsholm Gods omfattede et

Det kommer an på højden – eller hvad?

Ådalsparken, Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen. Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage

Hørsholm skulle have havebymæssig bebyggelse

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 “… til fordel for en havebymæssig bebyggelse”. Med ovennævnte ord begrundede Hørsholm Kommunes førstemand i 1920 det, der skulle blive startskuddet til kommunens politik for jordkøb gennem mange år. Men lad os lige begynde med baggrunden for udtalelsen. I 1897 åbnede Kystbanen. Dermed skabtes hurtig og

Gøgevangskvarteret i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Efter Anden Verdenskrig var der boligmangel i Danmark. Det gjaldt også i Hørsholm. Der var da også bred politisk enighed om, at der skulle gang i boligbyggeriet; men hvad skulle man bygge og hvordan? S ville bygge i etager Socialdemokratiet havde intet mod parcelhuse. Men partiet

Derfor er Hulsøvang 20 et lille hus på en stor grund

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 Statslån betød beskedne huse på store grunde i 50-60’ernes Rungsted I 1897 åbnede Kystbanen. Dermed skabtes hurtig og hyppig forbindelse mellem landets store hovedstad og Hørsholm. Det var den vigtigste årsag til, at befolkningen i Hørsholm mellem 1901 og 1921 steg fra ca. 1600 til ca.

Almennyttige boliger i Hørsholm

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019 I debatten om nybyggeri i Hørsholm har der været ønsker fremme om flere almennyttige boliger; men hvor meget og hvor lidt fylder det almennyttige i boligmassen her i byen? Og hvad er historien? 3.734 almennyttige boliger er der i Hørsholm her i 2019. De udgør ca.

Hørsholm billeder – dagligdagen i 1960’erne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2016 Livet spændte vidt i Hørsholm omkring 1960. Fortiden var ikke en grå masse. Landbrug var stadig noget, man brugte. Markerne blev pløjet med en traktor. Og køerne blev stadig malket; men det varede ikke længe, før de blev sat ud, som det hed, når landmændene sendte de sidste