Børnehave

Hørsholm billeder – dagligdagen i 1960’erne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2016 Livet spændte vidt i Hørsholm omkring 1960. Fortiden var ikke en grå masse. Landbrug var stadig noget, man brugte. Markerne blev pløjet med en traktor. Og køerne blev stadig malket; men det varede ikke længe, før de blev sat ud, som det hed, når landmændene sendte de sidste

Pernilles Børnehotel i Rungsted

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015 I 1950’erne var der flere institutioner i Hørsholm, der tog sig af børn. I den nedre ende af den sociale skala var der Rebeccasøstrenes Spædbørnshjem på Sdr. Jagtvej. Det var især nyfødte børn af enlige mødre, der blev optaget på hjemmet, og de fleste af børnene