Børn

Fyldte den danske folkeskole 200 år i 2014?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv En udbredt misforståelse I 2014 blev den danske folkeskole blive fejret vidt og bredt. Begrundelsen for festlighederne var, at den enevældige danske konge, Frederik 6. i 1814 udstedte 5 love om skolevæsenet i det vidtstrakte danske monarki. Så lad os kort se på disse love og den

Fra hittebørn til ønskebørn

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 På Hørsholm Lokalarkiv får vi jævnligt besøg af mennesker oppe i årene, der lidt undseligt og lavmælt spørger, om vi mon har noget om ‘Rebekka-søstrenes Spædbørnshjem’ eller ‘Hittebørnshjemmet’? Og når vi siger, at det har vi skam, kommer det gerne frem, at de selv eller en

Jul-julegaver-legetøj

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Børn på syv år ved allerede i slutningen af november på decimal, hvor lang tid der er til jul(eaften). Det skyldes, at de forbinder jul med julegaver og legetøj. Men hvordan ser det nu ud med den forbindelse, når vi går tilbage i tiden? Julegaver fik

Børn i arbejde – Hørsholm Lokalarkiv søger fotos

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020 Børn i leg. På kælk på vej ned ad den sneklædte skråning mod Dronningedam. Badende ved Rungsted Kyst. Dansende om juletræet. Den slags billeder har Hørsholm Lokalarkiv. Derimod har vi ingen fotografier af børn i arbejde. Børnearbejde var udbredt i landbruget langt op i 1900-tallet. Og