1950’erne

Amsterdam Kro og have på Usserød Kongevej

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Da Usserød Kongevej blev anlagt i 1764-1775, blev den hurtigt den vigtigste færdselsåre gennem Hørsholmegnen. Derfor flyttede den gamle Christinedal Kro fra Usserød landsby til kongevejens østside – nogenlunde til det sted, hvor vi i dag finder Kongevejscentret. Kort tid efter fik kroen det lidt gådefulde navn Amsterdam Kro. Historien

Der er godt at bo i Hørsholm

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Kommunalvalget 1957 I 1950’erne var det lokalpolitiske liv i Hørsholm domineret af borgerlige kræfter. Fra 1946 opstillede Det konservative Folkeparti på partiliste, og partiet bibeholdt i årtier flertallet i sognerådet, der i 1952 skiftede navn til kommunalbestyrelse. Inden kommunalvalget i 1957 udgav Den konservative Vælgerforening et hæfte, hvis titel var:

Rungsted Havn i 1956

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein I 1923 fik Rungsted sin første havn. Havnen var bygget som en såkaldt ‘ø-havn’: På grund af den ringe vanddybde blev selve havnen anlagt et godt stykke fra kysten, forbundet med land ved en lang tilkørselsbro. Havnens konstruktion kan tydeligt ses på dette luftfoto fra 1956. Rungsted fik sin havn senere

Værtshuset Kronhjorten

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Da Hørsholm Hotel ved Ridebanen lukkede i 1978, var det afslutningen på næsten 250 års drift. Allerede i 1725 opstod der en kro på stedet, senere var der også post- og gæstgivergård, hotel og pensionat. Den flotte bygning bruges i dag til erhvervsformål, blandt andet har flere speciallæger klinik her.

Rungsted Søbad

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein Fra 1951 og til 1973 blev der hver sommer rejst en badeanstalt i Rungsted. Den lå i forbindelse med den gamle ø-havn, med adgang fra sydmolen. Badeanstalten havde omklædningsrum, flere bassiner, balance-bom og en ruchebane. Det var Hørsholm Kommune, der stod for anlægget, som især var beregnet på svømmeundervisning af