3. december: Karpedammen

Af Morten Henneberg Knudsen

Vinteren var tiden hvor bøndernes arbejde trak dem indendørs. Ind i hjemmets varme, hvor redskaber kunne udbedres, og man hyggede sig omkring ilden med forskellige sysler. Men det var også tiden, hvor bønderne kunne udføre pligtarbejde for landets herremænd.

Pligtarbejdet kunne være vedligeholdelse af de lokale dambrug, hvor områdets herremænd opdrættede ferske spisefisk i. Dambrug i dansk kontekst går tilbage til middelalderens klosterordner, men tager først rigtig fart i anden halvdel af 1500-tallet, hvor karpen bliver indført. I modsætning til middelalderens opdræt af for eksempel geder og karusser, var karpen en mere krævende fisk at opdrætte. Karpen er fem år om at vokse til fuldstørrelse og en vægt på cirka 1,5 kg.

Dambrugene anlægges, foruden i eksisterende søerne og vandhuller, i kunstigt anlagte damme som kunne tømmes ved hjælp af et slusesystem. Sådan kunstige damme har været anlagt nord for den nedlagte Favrholm Hovedgård i Hillerød ved Pæledammene, og er for nyligt blevet genfundet ved arkæologiske undersøgelser. Dambruget bestod af tre hoveddamme og to mindre damme.

I den øverste, højest beliggende, dam gik avlsfiskene sammen med ynglen det første år. Omkring oktober måned åbnedes en sluse, så ynglen sammen med vandet kunne strømme ind i den mellemste dam, hvori de tilbragte endnu et år, før de blev sluset ind i den nederste dam, hvor de enten tilbragte de resterende tre år eller blev overført til damme andre steder.

Når dammene var tømt for vand, skulle de ligge tørlagte hen over vinterens koldeste tider. I det tidligste forår blev dammene pløjet og sået til med græs, som karperne kunne leve af, når man igen lukkede sluserne og fyldte dammene med vand og yngel i det sene forår. Foruden pløjningen var det også tiden, hvor bønderne skulle vedligeholde dammenes dæmninger og skotter, hvilket var et stort arbejde. Samtidig skulle de også hjælpe til med at fange de voksne karper, som kongen og adlen skulle have 60 kg af om dagen.

Så vinteren gik ikke kun med hyggelige sysler i hjemmenes varme.

Renæssancemaleri med en karpe.