22. december: En tidlig julegave

Af Kjartan Langsted

Ofte hører man i museumsverdenen, at de bedste fund bliver gjort på museets magasiner: som små gaver ligger de der i årtier og venter på at blive fundet. Jeg har ofte tænkt, at det da var en skrøne, som ikke havde noget på sig, men her en dag i december opdagede jeg, at der måske er noget om snakken.

I forbindelse med gennemgangen af arkæologiske fund fra Esrum Kloster faldt mine øjne tilfældigvis på en kasse, hvori der lå en teglflise. Egentlig en ret kedelig flise uden den store dekoration. I det ene hjørne sås et sløjfelignende ornament, det var det. Men et nærmere eftersyn viste, at flisen i virkeligheden var rigt dekoreret, som det også fremgår af billedet.

Fliser af denne type blev anvendt som gulvfliser i klostre, borge og kirker i middelalderen. Ofte var de med flot ornamenteret tryk, der kunne være glaseret i flere farver. Jeg var derfor overbevist om, at her var der endnu et fund af en flise fra Søborg eller Esrum, men det viste sig ikke at være tilfældet. Fundet var gjort på Fabersvej i Gilleleje i forbindelse med en arkæologisk udgravning af en fiskerhytte fra 1500-tallet. Altså langt fra middelalderkirker og kongelige slotte og fra en helt anden tid. Hvordan kan det nu være?

Ved at gennemgå fund af fliser fra dansk middelalder viste det sig, at flisens ornament svarede til en række andre fund med et lignende tryk, nemlig en flise, der viser to løver med netmønstret baggrund. Disse fliser er kun fundet ved Søborg Slot og på Æbelholt Kloster. Fundet fra fiskerhytten måtte stamme fra et af disse to steder, og nok mest sandsynligt fra Søborg. Vi ved, at slottet i Søborg blev opgivet i starten af 1500-tallet, og at det herefter var en ruin. Det modsatte gjorde sig gældende for Gilleleje, der i samme tidsrum blomstrede op som Nordsjællands største fiskerleje. Så den en gang så smukke flise, som kongelige og adelige havde gået rundt på, endte sine dage i et fiskerleje.

Det er ikke sidste gang, jeg vil se efter de lidt anderledes fund på museets magasiner i december, for tænk hvis der er flere små ‘gaver’, der ligger og venter!

Flisen fra Fabersvej i Gilleleje. Mønsteret er tegnet op for tydelighedens skyld. Foto: Museum Nordsjælland.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.