11. december: Rødgranens historie 1

Af Jon Voss

En af de tidligere kalenderhistorier omhandler granen som juletræ med H.C. Andersens ‘Grantræet’ som eksempel. Men hvilket grantræ er der tale om hos H.C. Andersen, og hvordan med dets historie i Danmark?

Da juletræet kom til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, var det rødgran, man brugte. Rødgranen og andre granarter var ret nye herhjemme. Selv om der tidligere var plantet eller sået rødgraner, særligt som prydtræ, var det som følge af den Gram-Langenske skovordning, at rødgranerne blev mere udbredt.

Den tyske forstmand J.G. von Langen blev kaldt til Danmark i 1763 af overjægermester C.C. von Gram. Von Langens opgave var at indføre et ordnet skovbrug efter tysk forbillede, idet de danske skove ikke var produktive nok i forhold til det store behov for træ til bygninger, skibe, brændsel, vogne, redskaber mv.

Langen og hans efterfølgere gik til opgaven med ildhu i Nordsjællands skove, hvor man først afgrænsede de områder, der skulle bruges til skovbrug. Derefter gik man i gang med at inddele områderne og etablere grøfter og stendiger omkring dem, så bøndernes kreaturer ikke kunne komme ind og æde de spæde træer.

Et større skovområde skulle bestå af et antal afdelinger, der svarede til de vigtigste træarters omdriftsalder, så der i fremtiden var en afdeling for hvert år. Så kunne man fælde afdelingen med de ældste træer og så nye træer hvert år. For eksempel kunne der være 100 afdelinger med bøg, hvis omdriftsalder var ca. 100 år.

Rødgranens omdriftsalder er 60-80 år – når den ikke lige skal bruges til juletræer hjemme i de små stuer.

Skovfolkene var glade for rødgranen, fordi det var et nøjsomt træ, der kunne vokse på magre og løse jorder; det voksede hurtigt og var meget brugbart til bygningstræ. Man kunne også udvinde tjære af veddet og bruge barken til garvning af læder og skind.

Senere er rødgran i høj grad blevet brugt til fremstilling af papirmasse og spånplader. Og så var der selvfølgelig brugen af de unge træer til juletræer, og grenene til dekoration i alskens julesammenhænge!

Læs mere om rødgran og skovreformer i morgen d. 12 december.

Rødgran i naturlige omgivelser, her Sydtyrol. Foto: Ymblanter.

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.