Ekspedition til Tibirkevejen, Ellemosevejen – Tibirke

Ude i det lave område i Holløse bredning finder man pludselig den fineste brolagte vej og en trædestensrække. Men hvorfor ligger disse veje her, og hvor gamle er de? Under krigen blev der gravet tørv netop her, og ved den lejlighed stødte man på ikke bare ét, men hele tre vejforløb. En vej af træ, en stenbrolagt og en trædestensvej.

Trævejen er 14C dateret til enkeltgravstid i slutningen af bondestenalderen og lå delvis parallelt og delvis under den senere brolagte vej. Denne vej kan ikke længere ses i landskabet.

Den brolagt vej er 14C dateret på træet, der var brugt som fundament, til et par århundreder før Kristi fødsel, altså førromersk jernalder. Den er udført med en stor ingeniørmæssig præcision, idet funderingen er vældig gennemtænkt. Vejen er tre meter bred og er brolagt med marksten, som på hver side er indrammet af en række kantsten af lidt større type.

Ca. 10 meter fra den brolagte vej ligger et parallelt forløb af trædesten hen over en strækning på 70 meter, hvorefter strækningen forsætter som bunker af mindre sten med ca. 5 meter imellem. Formentlig har stenbunkerne været forbundet af planker. Denne trædestensvej er ligeledes dateret til førromersk jernalder.

Placeringen af disse veje netop her giver god mening, da de er anlagt på det smalleste sted i Holløse bredning, og vidner om vigtigheden af at kunne færdes på tværs af mosen i stedet for at skulle hele vejen uden om. Vi ved desværre ikke meget om, hvad vejene har forbundet. Men sikkert er det, at vejene ved deres synlige tilstedeværelse forbinder os med fortiden.

Betydningen af veje som færdselsårer og kommunikationsforbindelser samt den daglige og religiøse brug har været vigtige. Præcis hvor vigtige vil blive fortalt med ord og billeder – og ikke mindst ude på stedet. Det sumpede område havde nødvendiggjort passage både i bondestenalderen og jernalderen.

At vejene løb igennem et fugtigt område, kan man stadig fornemme – så tag derfor gummistøvlerne på og oplev en sjælden forbindelse direkte til oldtiden.

Læs mere på Visit Nordsjællands hjemmeside og på Fund og Fortidsminder.

Ellemosevejen

Træpælene, der stikker op ved siden af den brolagte vej, er de sidste rester af den første vej på stedet. Den brolagte vej er den yngste og stammer fra den tidligste del af jernalderen.

Praktisk

Mellem Tibirke Bakker og højdedraget nord for Arresø ligger Ellemosen.