Ekspedition til Rokkestenen – Hillerød

Kong Kjeldshøj er det oprindelige navn for Rokkestenen, som er en langdysse fra begyndelsen af bondestenalderen. Hvem kong Kjeld var, er i dag ukendt, hvorimod navnet Rokkestenen er et navn, der går tilbage til 1855. Her blev det kendt, at den store overligger eller dæksten rokkede – og dermed blev den omtalt som Rokkestenen. Men i virkeligheden skal disse dæksten ikke rokke, da gravkamrene var bygget meget præcist, så de var tætte.

Kongen på udgravning. Dog ikke ved Rokkestenen, men ved Jelling.

Det var ikke før end august 1863, at kong Frederik VII lod Rokkestenen udgrave. Resultatet blev, at der fremkom en langdysse på 36 x 17 meter. Indenfor langdyssens kantsten var der to gravkamre, hvor Rokkestenen var dæksten til kammer A. Udgravningen var resultatløs, forstået på den måde, at der ikke var nogle oldsager at finde i kammeret. Kammer B i dyssens sydlige ende indeholdt få menneskeknogler og -tænder samt rester af lerkar. Først i 1938 blev dyssen fredet, og det var i sidste øjeblik inden den nærliggende mergelgrav havde destrueret anlægget.

I dag rokker dækstenen ikke mere – den ligger sikkert og solidt, sådan som det oprindelig var meningen.

Frederik VII

Praktisk

Den nemmeste adgangsvej er fra Peder Oxes Allé, hvorfra der går en cirka 700 meter lang cykel- og gangsti ud til Rokkestenen, hvor der er skiltning til stedet.

Når man kommer inde fra Hillerød, kører, går eller cykler man fra den store rundkørsel ved Roskildevej/Milnersvej ud ad Peders Oxes Allé, og passerer endnu to rundkørsler. På venstre hånd ved busstoppestedet for 600S er der en grusparkering, og herfra bevæger man sig ud på den 700 meter lange tur, der går langs med et dige.