Ekspedition til oldtidsminderne i Folehaven – Hørsholm

Folehaven er en frodig løvskov i et smukt, kuperet landskab, som indeholder usædvanlig mange gravhøje fra bondestenalderen og bronzealderen. Dertil kommer flere skåltegnssten og oldtidsveje bl.a. i form af hulveje.

Folehaven har ikke altid været en skov, hverken i oldtiden eller i nyere tid. I bondestenalderen begyndte man gradvist at rydde urskoven for at give plads til bopladser, marker og græsningsarealer. I den efterfølgende bronzealder ryddede man endnu mere skov, og man skal forestille sig, at Folehaven for over 3000 år siden var et åbent, kystnært græslandskab, hvor får og kvæg græssede – lidt i stil med Jægersborg Dyrehave. Bronzealderens bønder brugte tusindvis af græstørv til at bygge en af deres mange gravhøje. Hvor meget landbrugsland/græsning, som blev ødelagt ved højbyggeriet, ved vi ikke i dag, men det har været store arealer.

Sandsynligvis har Folehaven været landbrugs-og græsningsområde indtil 1800-tallet, hvor der blev plantet skov. Derfor har der aldrig været dyrket med moderne landbrugsmaskiner, og det er en af grundene til, at der er bevaret så mange fortidsminder i skoven.

Der findes en meget stor tæthed af oldtidsminder i Folehaven, så man skal ikke gå langt, inden man kommer forbi en gravhøj. Foto: Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland foreslår en rundtur i Folehaven, hvor man kommer forbi mange spændende oldtidsminder undervejs. Det er lettest at finde vej, hvis man kombinerer oversigtskortet fra museets turforslag, der beskriver udvalgte fortidsminder, med Naturstyrelsens miniguide for Folehaven, hvor flere af skovens småstier er indtegnet. En rundtur – med afstikkere til interessante oldtidsminder – er på ca. 5 km. Turen kan forlænges eller afkortes efter ønske. Vær opmærksom på, at der er en del trafik på Folehavevej, hvorfor man ikke bør gå på den.

Bålpladser og overnatning: I Folehaven og Rungsted Hegn er der en række bålpladser, overnatningspladser og sheltere, som man evt. kan benytte. Undersøg på Naturstyrelsens hjemmeside om det er nødvendigt at booke faciliteterne.

Praktisk

Adgang: Museum Nordsjællands turforslag tager udgangspunkt i p-pladsen ved Planteskolehuset (START -gul prik) på Folehavevej, men det er naturligvis muligt at hoppe ind på rundturen undervejs. Langs Folehavevej er der en lang række p-pladser – se Naturstyrelsens miniguide.

Kommer man med offentlig transport er der ca. 1,6 km fra Rungsted Kyst Station til man kan tilslutte sig rundturen. Fra busstoppestederne ved Hørsholm Hovedgade/Ridebanen er der ca. 2 km til START.