Ekspedition til jættestuen Ludserød – Birkerød

Lidt vest for Birkerød ligger en jættestue, som blev bygget for ca. 5000 år siden. Jættestuer var en fællesgrav for nogle – måske alle – af omegnens bønder i bondestenalderen. De består af et aflangt gravkammer, bygget af store sten. For at komme ind til kammeret har man kravlet gennem en lav, stenbygget gang, som mundede ud midt på gravkammerets langside. Både kammer og gang har været dækket af store sten (dæksten), og hele jættestuen har været dækket af en jordhøj, som var afgrænset af en kreds af randsten.

Ved Ludserød mangler dækstenene og flere af de andre sten. Dem har man sandsynligvis fjernet for et par hundrede år siden, så man kunne slå dem til skærver (små kantede, stykker sten), der blev brugt til at bygge veje og jernbaner. I år 2000 blev Ludserød restaureret. Der blev bl.a. fjernet en masse højfyld (jord) fra kammeret, og bygget ny tørmur af vandrette stenfliser mellem de store bæresten, så højfylden ikke fortsætter med at skride ind i kammeret.

Mellem jættestuens bæresten byggede stenalderbønderne en ‘tørmur’ af vandrette stenfliser, som blev hugget til, så de passede præcis ind i mellemrummene. Fordi stenfliserne var tilpasset så præcist, var der ikke brug for mørtel til at holde dem på plads – deraf navnet ‘tørmur’. Foto: Museum Nordsjælland

Det er de store sten, der har givet navn til ordet ‘jættestue’. Før i tiden mente man nemlig ikke, at det kunne være mennesker, der havde flyttet og bygget med de tonstunge sten – det måtte have været jætter (kæmper). I dag ved vi, at det ikke var jætter, men helt almindelige mennesker, som byggede både dysser (stengrave uden gang) og jættestuer (stengrave med gang). Du kan jo tænke over, hvordan man har kunnet flytte og bygge med de tonstunge sten i en tid uden lastbiler og store kraner.

Praktisk

Ludserød ligger skråt overfor Granhøjgård, Tingbækvej 5, 3460 Birkerød. Man kan parkere i kanten af vejen. Det er også muligt at cykle eller gå til Ludserød jættestue. Der mangler dog cykelsti/fortov de sidste 275 m, når man kører ud af Birkerød.