Ekspedition til Offerstenen og langdysse med skåltegn i Hornbæk Plantage – Hornbæk

Offerstenen er et gammelt navn på en runddysse i Hornbæk Plantage, men historien bag navnet fortaber sig i tågerne. Måske troede man tidligere, at det var et sted, hvor der engang var foregået ofre? Det er der dog ikke arkæologiske spor efter.

Runddyssen ligger ca. 250 meter syd for Strandvejen. Runddyssen er 8 -9 meter høj og randstenskæden består af 16 sten. Ved kystskrænten ligger en langdysse, der måler 10 x 5 meter. På en af langdyssens kantsten er der indhugget et såkaldte skåltegn, som er et af de mest almindelige helleristninger fra bronzealderen.

Helleristninger er betegnelsen for billeder, som man i bronzealderen ristede (indhuggede) i sten. For os i dag, kan disse billeder virke gådefulde, og netop skåltegnene er – på trods af at være de mest almindelige – også de sværeste at forstå. Skåltegn er små, cirkulære fordybninger på ca. 5 cm i diameter.

Det er ikke så mærkeligt, at man i bronzealderen brugte de gamle dysser til hellige billeder, for man boede lige i nærheden. Det kan vi bl.a. se ud fra de mange bronzealdergravhøje i Hornbæk Plantage. Højene er yngre end dysserne og har været gravmonumenter for de rigeste i samfundet. De blev opført på de højst liggende steder, så de rigtigt kunne ses langvejs fra. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Praktisk

Der findes P-plads på Nordre Standvej tæt på Sandagerhusvej, som man også kan køre ad, og holde til højre, hvor den deler sig.