Struensee samlingen

Museet har en stor samling af såkaldte “smædeskrifter”. En del af disse billeder og tryksager, der alle handler om Johann Friedrich Struensee kan ses i museets udstilling i Hørsholm.

Baggrunden for disse smædeskrifter er, at Struensee den 4. september 1770 indførte trykkefriheden i Danmark. Dermed satte han en bølge af skriverier i gang, som skulle kulminere med en veritabel pressehetz mod ham selv efter hans arrestation den 17. januar 1772.
Smædeskrifterne var præget af kynisme og skadefryd overfor Struensee og hans parti. Samtidig indeholder nogle af billederne og tryksagerne også en vis grad af dokumentation af begivenhederne, selv om det er klart, at der bliver ‘smurt godt påø, og at udgiverne først og fremmest har tænkt på at tjene penge.

Johann Fridrich Struensee i Danmark

I 1768 blev den tyske læge, Johann Friedrich Struensee ansat ved det danske hof. Hans opgave var at behandle den unge Christian 7., der var mentalt syg. Struensee havde en heldig hånd med behandlingen af kongen, men snart var det Struensee, der styrede landet – hen over hovedet på den sindssyge konge, der tilsyneladende var lettet over at slippe for at beskæftige sig med regeringssagerne.

Det var naturligvis ikke alle ved hoffet, der var tilfredse med Struensees magtovertagelse, og modstanden og forargelsen voksede, da det blev klart, at Struensee og landets unge dronning Caroline Mathilde havde et kærlighedsforhold. I begyndelsen af 1772 blev Struensee styrtet ved et effektivt kup, og efter en politisk retssag blev han dømt til døden og henrettet d. 28. april 1772. Kongeparret blev skilt, og dronningen anbragt i husarrest i byen Celle i Tyskland, hvor hun døde i 1775.

Struensee arresteres på Christiansborg 17. januar 1772 kl. 4 om morgenen

Struensee arresteres på Christiansborg 17. januar 1772 kl. 4 om morgenen

Struensee og Hørsholm

Fra juni til udgangen af november 1771 tog kongeparret sammen med Struensee og en kreds af hoffolk ophold på Hirschholm Slot i Hørsholm. Her blev en del af Struensees mest radikale love og forordninger udstedt, og i var på slottet i Hørsholm, at dronning Caroline Mathilde den 7. juli 1771 fødte sit og Struensees barn, prinsesse Louise Augusta.

Struensee på hjul og stejle på Østre Fælled 28. april 1772

Struensee på hjul og stejle på Østre Fælled 28. april 1772