Tolvkarlevej, parforcejagt og jagtskader

Af Jesper Munk Andersen, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Skjulte verdensarvsspor i Hillerød

Står man på den snorlige Tolvkarlevej i Hillerød Øst, tænker de færreste nok på, at de står midt på et historisk vejforløb anlagt af Christian 5. i slutningen af 1600-tallet til de storslåede parforcejagter, der fra Frederiksborg bl.a. blev drevet netop her. Med sin asfaltbelægning og moderne villa- og rækkehusbebyggelse kan det være mere end almindeligt svært at forestille sig, at netop denne vej blev brugt under jagterne – både til at transportere mandskab og personel på og til at danne overblik i det vidtstrakte landskab, der sammen med de tilstødende skovområder udgjorde kongens jagtrevir.

Tolvkarlevej

Tolvkarlevej set mod nordvest en stille hverdag uden hverken trafik eller parforcejagt. Foto: Anders Kring Mortensen.

Sporene efter den i dag nedlagte parforcejagt gemmer sig ikke kun i de afgrænsede verdensarvsområder i Gribskov og Store Dyrehave henholdsvis vest og øst for Tolvkarlevej, men trækker også sine umiddelbart usynlige snorlige spor igennem byen og binder dermed de to tilbageværende områder sammen.

Modsat kongens parforcejagtområde mod syd – Jægersborg Dyrehave – var de nordlige jagtmarker omkring Hillerød ikke afgrænset med hegn, men derimod åbne og vidstrakte, hvilket uden tvivl gjorde jagten mere uforudsigelig og sværere at styre, da ingen vidste præcis, hvor jagtens bytte med jagthunde og ryttere i hælene søgte hen. Måske det åbne jagtlandskab her ved Hillerød er forklaringen på, at Christian 5. i august 1671 måtte betale ‘En bunde [bonde] for en hoppe, som en hiort stødte paa jagten ved Frederichsborg’ 15 rigsdaler, mens han i 1692 måtte punge ud til en mand i Hillerød for et lam, som ø… kongens hund hafde refvit iehiel’.

I dag er der hverken løsgående hopper, uskyldige lam eller jagede hjorte at spore på Tolvkarlevej, der trods fraværet heraf alligevel udgør en del af den nordsjællandske verdensarv og dermed fortællingen om de kongelige parforcejagter rundt om Hillerød.

Nordsjælland fra ca. 1685

På kortet over Nordsjælland fra ca. 1685 er Tolvkarlevej indtegnet som den rette vej under Grönholtz, der, flankeret af endnu to veje hvoraf sporene i dag er forsvundet, forbandt Store Dyrehave med Gribskov. Foto: Rigsarkivet.