Sandflugt, Röhl og havkalve

Af Jesper Munk Andersen, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Søndag den 12. juni 1785 begav et mindre rejseselskab, bestående af den 10-årige grevesøn Christian Detlev Reventlow, hans huslærer L.C. Sander og en tjener, sig fra Esrum Kloster mod Tisvilde. På den ugelange fodtur rundt i det nordsjællandske var det undervejs blevet besluttet, at grevesønnen nu skulle stifte bekendtskab med monumentet over sandflugtens banemand, tyskeren Johan Ulrich Röhl. Det lille rejseselskab var imidlertid ikke bekendt med den nordsjællandske topografi, hvorfor det var nødvendigt at hyre en lokal, der kunne guide dem frem til monumentet.

Grevesønnen var uden tvivl imponeret over huslærerens fortællinger på vej mod monumentet. Som en sand patriot havde Röhl stoppet sandflugten, og i sin lille medbragte dagbog beskrev grevesønnen da også Röhl som selveste ‘… Sjællands redningsmand’. En heltegerning som blev forklaret med Röhls videnskabelige og fornuftbetonede indsats, som bl.a. omfattede tilplantning af træer, opsætning af risgærder og såning af marehalm.

Sandflugtsmonumentet. Foto: Carl Fuglsang-Damgaard, Wiki media Commons.

Over for denne rationelle forklaring på Röhls heltemod må den lokale guides fortælling om baggrunden for sandflugten have fået grevesønnen til at gøre ekstra store øjne. For mens huslæreren fokuserede på fornuft og logik, kunne guiden fortælle om uhyrer og overtro. Den sandflugt, som Röhl heltemodigt havde bekæmpet, skyldtes nemlig ifølge guiden de uhyggelige ‘… havkalve [der] satte sandet i bevægelse’. Sagnet om den såkaldte havtyr havde i århundreder floreret i området som forklaring på den truende sandflugt, og i 1785 levede fortællingen, som grevesønnens dagbog bevidner, øjensynlig endnu videre parallelt med Röhls indsats.

Mon ikke den 10-årige grevesøn ved aftenstid, da dagens oplevelser blev indført i dagbogen, på en og samme gang har set op til Röhls driftighed og været draget af fortællingen om de farlige havkalve? Og mon ikke han havde fundet lige så stor fornøjelse i at boltre sig på Naturstyrelsens naturlegeplads Havtyren, der i dag ligger i Liseleje, og som tager afsæt i den fascinerende fortælling om havdyrene, som i besigtigelsen af monumentet over Röhls store bedrift?

Legepladsen Havtyren

Legepladsen Havtyren. Foto: Naturstyrelsen Nordsjælland.