Arkæologiske fund

Seneste Fund

Marts 2023, Som en fisk i vandet.

August 2022, Nøgle af jern.
Juni 2022, Ude med riven – på øksejagt!

December 2020, Et populært sted at bo i fortiden! Fund på arealet, hvor den ny vej mellem Græsted og Gilleleje skal anlægges.
November 2020, Gribskov Kommunes første bronzealdergård
November 2020, Perler, perler, perler
Oktober 2020, Barkspand fra yngre bronzealder
Oktober 2020, Jernalderen i hegnet
Juli 2020, Ankelringe – hotteste mode 700 f.Kr.
Juni 2020, ‘Et virkeligt godt fund’
Marts 2020, Mennesker som affald?
Marts 2020, Unikt fund – fiskeruse fra jægerstenalderen
Januar 2020, Elg set mellem Karlebo og Kokkedal!

Tidligere fund

Detektorfund

▪ Alle fund indleveres til museet, som vurderer hvad der er Danefæ.
▪ Alt Danefæ skal afleveres. Mere om danefæ.
▪ Fund, som ikke erklæres Danefæ, overdrages til museet såfremt de har kulturhistorisk relevans for den enkelte lokalitet eller museet som helhed.

‘Skuffefund’

Skuffefund er en populær betegnelse for fund, der har ligget glemt og gemt et sted, men som bliver genfundet. Har du fundet en genstand i en skuffe eller på loftet? Har du arvet, fået noget forærende – eksempelvis stenøkser eller potteskår. Eller har du fundet noget spændende i haven, på stranden eller lignende, som du mener er gammelt?

Det er vigtigt, at vi bliver gjort opmærksom på fund, så vi kan få dem registreret og få noteret deres fundoplysninger. Kontakt os på mail eller telefon eller kig forbi på museet, så undersøger vi det nærmere. Det er ikke et krav, at man forærer museet genstanden, blot fordi man viser den til museet.

Aflevering af fund

Detektorfund kan afleveres på museets arkæologiske afdeling i Hillerød. Husk at træffe aftale inden du møder op, så den relevante arkæolog er til stede.

Fund i Allerød, Hillerød, Halsnæs Hørsholm, Rudersdal, Furesø og Fredensborg – kontakt:

Esben Aarsleff, Afdelingschef, Arkæologi
Telefon: 61815820
e-mail: eaa@museumns.dk

Fund i Gribskov og Helsingør – kontakt:

Kjartan Langsted, Museumsinspektør
Telefon: 61815826
e-mail: kla@museumns.dk

Hvis du går med detektor

Museet samarbejder med op mod 50 detektorfolk i Nordsjælland. Der afsøges både på udgravninger, på marker og i skove. Der er dog en række forhold, som alle detektorbrugere skal være opmærksomme på.

▪ Lodsejeren skal give tilladelse til detektorbrug.
▪ På udgravninger anses museet som lodsejer i forhold til detektorbrug.
▪ Fund må kun udgraves i pløjelaget. Fund fra underliggende strukturer må ikke tages op, da de derved tages ud af kontekst.
▪ Fund må ikke konserveres hjemme. Dette skal udføres af fagfolk.
▪ Alle fund skal påføres GPS-koordinater og opbevares i separate poser.

Amatørarkæologer

Løs mere om museets samarbejde med amatørarkæologer.

Museets egne fund

På Museets arkæologiske undersøgelser findes der løbende spændende genstande. Læs mere om museets arkæologiske udgravninger.