Den Kolde Krig

Beredskabsbunker til tiden

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022 Da verdenshistorien overhalede lokalhistorien Den kolde krig er betegnelsen for en periode i verdenshistorien fra ca. 1945 til ca. 1990, hvor truslen om den totale ødelæggelse af al menneskelig civilisation var nærværende. Baggrunden var en konfrontation mellem to store politiske og militære blokke. På den ene

Arkivassistent finder 3. verdenskrig i arkivet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2018 For et stykke tid siden modtog Hørsholm Lokalarkiv en lille men solid og tung pakke fra museets afdeling, Bevaring & Teknik. Pakken var adresseret til Landmandsbankens direktion i Rungsted. Arkivaren vidste, at en Valdemar Glückstadt havde boet i Rungsted, og at denne mand var bror til

Sjælsmark Kaserne

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014 Materiale om Sjælsmark Kaserne søges Hørsholm Lokalarkiv modtager meget gerne fotografier, erindringer og andet materiale om livet og dagligdagen på Sjælsmark Kaserne 1953-2005. Det kan afleveres på lokalarkivet, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 7217 0240. Mailadressen er hjj@museumns.dk. Sjælsmark Kaserne Sjælsmark Kaserne diskuteres igen. Hvad skal bygningerne