En skoledag for 100 år siden

Meget har ændret sig siden almueskolevæsnet blev indførte i 1814. Fra latin, spanskrør og udenadslære til smart-boards, gruppearbejde og nationale tests.

Undervisningen foregår som et historisk værksted i den gamle skolestue i Gilleleje. Eleverne får lejlighed til at opleve historien med kroppen, ved at prøve at gøre ting som ”i gamle dage” i praksis. Vi vil med udgangspunkt i museets udstillinger og genstande sammen reflektere over, hvordan og hvorfor skolegangen har ændret sig gennem tiden. Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra og se på kulturgenstande som kilder.

Indhold

Forløbet består derfor af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • at børnene får praktiske erfaringer med livet i skolen før i tiden. F.eks. prøver de at skrive med griffel på tavlen, skrive skråskrift med blæk, kalde læreren ved efternavn, rejser sig når man taler, nejer og bukker osv.
  • fortællinger om skolen i Gilleleje, skoleinstitutionens historie, perspektiveringer af fænomener som revselsesretten, kønsforskelle, osv. med udgangspunkt i museumsgenstandene i lokalet og elevernes spørgsmål.

Kompetencemål

  • Eleven kan se sammenhænge mellem tid og forandring.
  • Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår med eget liv
  • Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden
  • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Jeg lægger vægt på at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens /pædagogens rolle: At støtte urolige /sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det, I har talt om i klassen og lignende.

Klassetrin: 0. – 6. klasse

Varighed: 1-1 ½ time

Sted: Museum Nordsjælland – Gilleleje, Østergade 20, 3250 Gilleleje

Tidspunkt: Hverdage.

Varighed: ca. ½ time i skolestuen og ½ time i museumshaven

Tilmelding til: Bente Nissen på 6181 5801 eller ben@museumns.dk

Praktisk: Der er ikke mulighben@museumns.dked for at spise frokost på museet, men i museumshaven lige udenfor.