Brede Myrebjerg

Museum Nordsjælland har i slutningen af marts afsluttet endnu en udgravning ved Lynge. Udgravningen blev foretaget i et godt samarbejde med Bregnebjerggård Grusgrav APS, som skulle udvide deres grusgrav. De arkæologiske undersøgelser resulterede i fundet af fire huskonstruktioner, som ud fra keramikfund sandsynligvis skal dateres til overgangen mellem bronzealderen (700-500 f.kr) og starten af jernalderen (500f.Kr. – år 0).

Langhus med syv sæt tagbærende stolper
Gårdene kunne ses som mørke nedgravninger efter de nedgravede stolper, som har båret husenes tagkonstruktioner. To af husene var ganske store, dvs. med syv sæt tagbærende stolper og med et indre areal på omkring 150m2. Det tredje hus var noget mindre, med kun fire sæt tagbærende stolper, og med et areal på omkring 80m2. Sidste hus bestod at to sæt tagbærende stolper, og skal i derfor nok mere ses som en staklade end som en egentlig beboelsesbygning. Sikar fundet i lertagningsgrubeUnder udgravningen blev der fundet to sjældne fund; en bearbejdet ravklump og et næsten helt sikar.
I den nordlige udkant af bopladsen blev der fundet et mindre område med kogestensgruber, mens der centralt på bopladsen mellem husene lå en del lertagningsgruber. Især lertagningsgruberne indeholdt en del keramik, som ligger til grund for den nuværende datering. Det bliver spændende at få foretaget C14-dateringer, så bopladsens endelige alder kan fastsættes mere præcist.