September 2021, Udgravningen ved Kelleris Hegn i Espergærde

Den afsluttende fase af udgravningen ved Kelleris Hegn i Espergærde er sat ind. Der indsamles stadig mange fund fra jernalderen og sporene efter den stor bosættelse på stedet registreres på livet løs. En ovn til udvinding af jern er at af de mere sjældne fund, der undersøges netop nu. Dele af den ca. 1 meter høje skorstenslignende ovn er styrtet samme allerede i oldtiden, og ligger nu som stumper af rødbrændt ler på bunden af ovnen. Aftryk efter tynde grene i lerstykkerne viser, at ovnen var bygget op af fletværk og ler. I nedgravninger omkring ovnen finder vi affald fra jernudvindingen – de store slaggeklumper, der fortæller en historie om de teknikker og råstoffer der blev brugt. De mange fund af jernudvinding er meget specielle for området, og viser hvor stor betydning jernudvindingen har haft for de mennesker der boede på stedet for omtrent 2.000 år siden.

Der fremkommer også stadig flere spor efter de huse som jernaldermenneskene boede i samt spor efter deres daglige aktiviteter på stedet. Der er nu fundet rester af i alt 25 bygninger – de flest er egentlige langhuse, der har fungeret som beboelseshuse. Dertil komme et antal mindre bygninger, som kan betragtes som små udhuse, hvor man kunne opbevare mad eller redskaber.

Lige nu og her udgraves en ovn, der mere end 2.000 år gammel. Man ser tydeligt de røde områder, som er rester af ovnens vægge, der var opbygget af ler.

På de store bopladsområder er der fundet mange små stykker af sønderknuste lerkar fra jernalderen. Her ses en stump af et kar, der har været fint udsmykket med indridsninger og cirkelformede fordybninger.

Store slagger fra jernudvindingen udgraves i en stor grube. På jordoverfladen – yderst til venstre – ses en stor slaggeklump.

Endnu et eksempel på et lerkar-fund. Her ses hele bunden af et kar, som det var bevaret 20 cm under markoverfladen.