April 2021, Kelleris Hegn – huse, miniaturekar og jernslagger

Udgravningen ved Kelleris Hegn er oppe på fuld kraft. Arkæologerne har udgravet 10 huse med varierende bevaringsgrad. Et med delvist bevaret væggrøft i sydvæggen (og måske et tilhørende hegn/hegnshus), samt pladsens hidtil største hus, med vægstolper hele vejen rundt. I nordvæggen blev der fundet et intakt miniaturekar, der var placeret i yderkanten af en vægstolpe.

Miniaturekar

Der er fremkommet flere anlæg med massive mængder af jernslagger kombineret med rødbrændt ler. Der er muligvis tale om et egentligt udvindingsfelt, hvilket vil være første gang det ses på Sjælland.

Men alt skal ikke være jernalder, for på overgangen mellem muld og undergrund blev der fundet en lancetformet mikrolit – en pilespids fra jægerstenalderen.

Lancetformet mikrolit – pilespids fra jægerstenalderen.

Væggrøft.

Husoffer.