En lægepraksis i Hørsholm ved århundredeskiftet

Af Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Nyere Tids afdeling, 2020.

Her følger en lille historie om Frederik Funch, der gennem sit virke som praktiserende læge satte sit præg på Hørsholm. Da Frederik Funch i 1897 slog sig ned i Hørsholm, var der i forvejen to ældre læger i byen: dr. Lindegaard, som var distriktslæge og sygehuslæge ved Usserød Sygehus, og dr. Scheuermann.

Dagene forløb således, at han om formiddagene tog på sygebesøg, og efter frokost havde han konsultation. Distriktet var stort med Karlebo, Lønholt, Niverød, Vedbæk, Sandbjerg og Høsterkøb som de yderste områder. Der var også tit nattebesøg, og hvis han engang imellem skulle holde fri, måtte han først på forhånd lave en aftale med en kollega, som kunne passe vagten.

I de første år passede han sin praksis til fods eller på cykel. De lidt længere sygebesøg foregik dog med vogn, som enten blev kørt af en vognmand eller bønderne, som havde pligt til at køre efter lægen, hvis det var nødvendigt. Da der ikke var telefon, var besøgene ikke så hyppige, men det kunne godt ske, at der holdt en ny vogn og ventede, når han kom hjem fra et sygebesøg, og så blev det en lang dag!

Omkring århundredeskiftet var taksten for en konsultation 2 kr. mens et sygebesøg kostede fra 3 til 10 kroner. Dengang var lægen ofte huslæge for et fast årligt honorar, og cykelfabrikant Jeppesen fra Rungsted betalte sit honorar i form af en ny cykel til lægen hvert år. Efter nogle år blev cyklen dog erstattet af en motorcykel, men i 1910’erne anskaffede Funch sig en lille bil. Det var en lille åben Stellite med gummitudehorn og acetylenlygter.

Dr. Funch i sin automobil, foto ca. 1919, Hørsholm Lokalarkiv.

Ud over at passe sin praksis så assisterede Frederik Funch ved operationer på Usserød Sygehus, hvor sygehuslægen var enelæge. Allerede i 1897 begyndte han at assistere et par gange om måneden ved forskellige operationer som eksempelvis amputationer, luftrørsnit, brokoperationer og trepanationer – det vil sige indgreb i kraniet. I 1917 var antallet af assistancer helt oppe på 96. Da patienttallet fortsat var stigende, besluttede amtsrådet i 1927 at ansætte en reservelæge, og herefter ophørte han med at assistere på sygehuset.

Læge Frederik Funch, foto u.å., Hørsholm Lokalarkiv.

Læs mere om


Tags: , ,