Gammel øl smager af sur portvin

Januar 2014 undersøgte Industrimuseet Frederiks Værk og Museum Nordsjælland i samarbejde resterne af en markørgrav, som havde ligger gemt under klitterne ved Melby Overdrev i 50-60 år. Bygningerne bestod af 3 bastioner/stillinger på ca 8 meter i bredden og 4 meter i dybden. Bastionerne var forbundet af to løbegange, hvor den ene var styrtet sammen. Den anden fremstod med sammenstyrtningshuller, men var delvis sandtom. Undersøgelser af de sandtomme områder viste, at der var tale om en gang på ca. 1,30 m i bredden og som var godt 2,5 meter høj. Løbegangen var muret op i tegl, hvilket gælder hele anlægget, og pudset på indersiden. I pudsen var der tegnet graffiti og tags fra 1946/47-1949. Løbegangen rummede desuden rester af telefon- og elledninger. Disse var monteret med isolatorer af porcelæn, som igen var monteret på træplanker der sad i ca. 2 meters højde.

A3107_F049

Eksempel på grafitti.

Endelig var der fremkommet en indgang i den vestelige ende, som syntes nyere end selve anlægget. Muligvis har man haft brug for at skærme indgangen ved at lave en art vindfløj i tegl. Hele anlægget har været tjæret og opført i ringe kvalitet. Dette understøtter at der er tale om øvelsesanlæg.

De tre bastioner/bygninger har været beregnet til at rumme skydeskiver som kunne hejses op. Skiverne har målt henholdsvis 2,5 og 3,5 meter (ca.) i bredden. Deres højde kunne ikke afgøres.

Men historien slutter ikke her! I, og omkring, markørgraven blev der fundet to ølflasker med indhold, der skønnes at være ca. 60-70 år gamle. Disse blev hjemtaget og opbevaret på køl indtil december måned, hvor deltagerne på udgravningerne fra de to Museer mødtes for at smage på øllet.

Øllet i den ene flaske var blevet ødelagt af korkproppens manglende evne til at holde tæt, hvorimod den anden flaske var forseglet med en kapsel, som endnu var tæt. Øllet fra denne flaske kunne rent faktisk drikkes, om end der var enighed om, at det næppe kunne betegnes som egentlig nydelse. Der var desuden enighed om at den mørke ravgyldne væske smagte af sur portvin – ikke af øl.

NFHA3107_2