Fra eksamensskole til ‘Fritidshus’

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2022

I foråret 1920 oprettedes ‘Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole A/S’. Formålet med dette aktieselskab var at undervise børn fra første til og med femte klasse, så de blev klædt på til at deltage i undervisningen i mellemskolen og derefter i realklassen og gymnasiet, der sigtede på henholdsvis mellemskoleeksamen, realeksamen og studentereksamen. Denne eksamensorienterede undervisning blev fra 1920 varetaget af Statsskolen i Rungsted, som lå på Vallerød Banevej.

Foto af elever fra Den private Realskole 1928 eller 1929. Hørsholm Lokalarkiv har navne på de fleste af eleverne.

Indtil videre foregik den forberedende undervisning i lokaler, der var lejet af Statsskolen. Hurtigt gik man dog på jagt efter en grund, så man kunne få foden under eget kateder. Grunden på Ulvemosevej lige over for Rungsted Kyst Station erhvervedes i efteråret 1922 mod accept af nogle servitutter, som ejeren af Rungstedlund, Karen Blixens mor Ingeborg Dinesen, ønskede knyttet til grunden. For det første var der begrænsninger på hvilke typer erhvervsvirksomhed, der måtte drives. For det andet skulle eventuelle ændringer i bebyggelsen godkendes enten af ‘Foreningen til bedre Byggeskik’ eller af en lignende institution, som ejeren af Rungstedlund kunne udpege.

I foråret 1923 startede arbejdet og i august kunne bygningen, der i dag kaldes ‘Fritidshuset’, tages i brug, hvorefter den blev anvendt af Rungsted Private Realskole indtil 1976, hvor skolen flyttede til Vallerød Banevej. Et vigtigt islæt i bygningens liv og i en del hørsholmeres liv var dog, at der i bygningen i 1929 indrettedes en børnehave, ledet af frk. Margit Skovgaard Petersen. Det er dog især frk. Eva Jespersen, der knyttedes til børnehaven i 1934, hvis navn kalder barndomsminder frem hos ældre hørsholmere.

Rungsted Private Realskole i midten af 1930’erne.

Hørsholm Kommune overtog bygningen efter privatskolen, og den er siden blev brugt som ‘Fritidshus’—af bl.a. Folkeligt Oplysningsforbund og Hørsholm Børneteater. Denne brug af bygningen berørtes ikke af, at den en overgang var solgt, men lejet tilbage i et såkaldt sale and lease back arrangement. Hvad et eventuelt fremtidigt salg af bygningen vil betyde for de aktiviteter, der har til huse her, er dog uvist.

Er man interesseret I flere fotos af skolen eller andre lokalhistoriske fotos kan man gå ind på arkiv.dk.

Hjælp arkivet

Desværre har Hørsholm Lokalarkiv ikke så mange fotos og erindringer fra Rungsted Private Realskole, som vi gerne vil have, så hvis du ligger inde med fotos eller andet materiale til belysning af skolens historie, er du velkommen på Hørsholm Lokalarkiv. Du kan eventuelt kontakte os på hjj@museumns.dk eller 6181 5798.

Fritidshuset i dag. Foto: Leon Gyldmark

Læs mere om


Tags: , , ,