Børn i arbejde – Hørsholm Lokalarkiv søger fotos

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020

Børn i leg. På kælk på vej ned ad den sneklædte skråning mod Dronningedam. Badende ved Rungsted Kyst. Dansende om juletræet. Den slags billeder har Hørsholm Lokalarkiv.

Derimod har vi ingen fotografier af børn i arbejde.

Børnearbejde var udbredt i landbruget langt op i 1900-tallet. Og det gjaldt såvel bondens egne børn som tjenestedrenge og tjenestepiger. Børnene flyttede køer, hjalp med når kornnegene skulle samles i hobe, tyndede roer og mugede ud.

Ansatte på Den Militære Klædefabrik ca. 1895. Som det ses, var der relativt mange børn.

I industrien blev børnearbejdet derimod reguleret ved lovgivning. I 1873 bestemtes det, at børn under 10 ikke måtte arbejde på fabrik. 1901 blev alderen sat op til 12 år. Og i 1913 blev det helt forbudt at beskæftige børn i fabrikker. Om reglerne blev overholdt, er så en anden sag. I hvert fald fortæller ældre folk, at de forbudte børn blev gemt i kældre og andre steder, når myndighederne aflagde kontrolbesøg.

Fotografiet her er taget på Folehavevej 25 (Den gamle skole) ca 1905. De fine hvidklædte børn med børnemøbler og dukkevogn er: nr. 2 fra venstre Mogens Funch, nr. 4 fra venstre Vibeke Funch, der var børn af læge Frederik Funch. De to andre børn er professor Lundsgaards.

I 1800-tallet og langt op i 1900-tallet var det en simpel nødvendighed, at børnene arbejdede. Det fremgår bl.a. af Karen Harder Jensens artikel ‘Børns arbejde på Den militære Klædefabrik i Usserød’ i Hørsholm Egns Museums Årbog 1999. Heri konkluderer forfatteren, at børnenes supplerende indtægt var helt nødvendig, specielt i familier uden en mandlig hovedforsørger.
I dag arbejder børnene ikke, fordi det er nødvendigt, men for at kunne erhverve det mærketøj de andre har.

Fotografiet viser et sæbekasseløb ved Hørsholm Børnehjælpsdag, sandsynligvis i 70’erne. Foto: Claus Richard Jensen.

Efterlysning

Som nævnt har museet ingen fotografier af børn i arbejde. Derfor efterlyser vi sådanne billeder, hvad enten de er taget år 1900 eller år 2000. Og hvad enten de viser en pige bag en plov eller en flaskedreng i Netto. Hvis du ikke er indstillet på at forære museet dit fotografi, så lad os låne det til scanning.

Læs mere om


Tags: , ,