Drenge for sig og piger for sig

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2014

En lille lokal skolehistorie

Heldagsskole eller ej. I forhold til den nye skolereform, er det af interesse at se på fortidens skole – fortidens lokale skole i Hørsholm.

Omkring 1880 boede der cirka 1250 mennesker i Hørsholm – mod de små 25.000, der bor her i dag. Det kommunale skolevæsen var tilsvarende meget mindre. Der var to såkaldte pogeskoler i henholdsvis Rungsted (14-15 børn) og Hørsholm (23 børn). En pogeskole var en skole for de mindre børn. De større fra hele kommunen var derimod samlet i en skole, der lå i en endnu eksisterende bygning på Folehavevej nr. 25. Her gik 38 piger og 40 drenge i skole, men kun hver anden dag, og af hensyn til landbrugets brug af børnenes arbejdskraft i sommertiden gik de mindre i skole om sommeren end om vinteren.

kønsopdelt skole - pige elever og lærere udfor Hørsholm Skole ca. 1917

Elever og lærere udfor Hørsholm Skole ca. 1917.

Kønsopdelt undervisning

Skolekommissionen bestod dels af præsten, dels af to medlemmer udpeget af sognerådet. Det var altså lokale folk, og det var dem, der skulle føre tilsyn med skolevæsenet.

De lokale skolepolitikere havde flere gange gjort opmærksom på, at det ville være at foretrække, at undervisningen for de større børn blev kønsopdelt: en skole for drenge og en for piger. Og i 1885 gjorde man alvor af det.
Kommunen byggede en ny skolebygning til undervisning af pigerne. Det er den bygning, der endnu i 2012 ligger på adressen Gl. Hovedgade 4. Drengene skulle fortsat gå i den gamle skole på Folehavevej 25. Og såvel drenge som piger blev delt i to klasser. De små og de store.

Det var meget usædvanligt, at man gik fra fælles undervisning til kønsopdelt undervisning i en kommune, hvor skolevæsenet var det, man kaldte “landsbyordnet”, i modsætning til “købstadsordnede skoler”, hvor kønnene var adskilt; men Hørsholm gik altså sine egne veje.

kønsopdelt skole Lærer Fr. V. Tryde med skoledrenge foran "Den gamle skole på Folehavevej" ca. 1895

Lærer Fr. V. Tryde med skoledrenge foran ‘Den gamle skole på Folehavevej’ ca. 1895.

Da den overordnede skolemyndighed (Skoledirektionen) i 1901 fik gennemtvunget integration af drenge og piger, var såvel skolekommissionen som sognerådet stadig “gennemgående imod dette”, selvom man måtte indrømme, at det gav en bedre klassedeling. Så modviljen mod at lade drenge og piger undervise sammen var sejlivet og almindelig udbredt – her i Hørsholm.

Interesseret i gamle klassefotos?

På Hørsholm Lokalarkiv er der mulighed for at søge i samlingen af fotografier. Her på hjemmesiden kan man søge på navne/skoler, men det er dog vigtigt at understrege, at det kun er en brøkdel af arkivets fotos, der findes her – indtil videre. Følg linket her til søgning.

Lokalarkivet er åbent for personlig betjening tirsdage kl. 10-12 samt onsdage kl. 13-17.
Man kan også ringe alle dage kl. 10-14.

Elever og deres lærer uden for Hørsholm Skole 1914

Elever og deres lærer uden for Hørsholm Skole 1914.

Læs mere om


Tags: , ,