Det kommer an på højden – eller hvad?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2019

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen protesterer (sommeren 2019) mod højden på byggeriet i ‘PH Park’, som det er foreslået i lokalplanen.

Hushøjde er ikke noget nyt diskussionsemne i Hørsholm. Emnet har været på tapetet i forbindelse med nybyggeri i Gøgevangskvarteret; men også længere tilbage i historien har højde spillet en rolle, selvom sammenhængen var en anden.

Ved behandlingen af Hørsholm Kommunes første kommuneplan (kaldet dispositionsplan) i 1943 foreslog Socialdemokratiet, at området, hvor der kunne bygges op i fire etagers højde, blev udvidet. Det blev dog stemt ned af det konservative flertal med sognerådsformand Alex I. Hansen i spidsen.

Efter anden verdenskrig (1939-45) blev temaet igen taget op. Det skete i forbindelse med generalforsamlingen i Det Konservative Folkeparti i Hørsholm i januar 1946. Et af partiets sognerådsmedlemmer, Sven Jørgensen, kom her med et oplæg til partiets lokale boligpolitik. Han startede med at give Socialdemokratiet ansvaret for at spørgsmålet om høj kontra lav bebyggelse var blevet et politisk spørgsmål, for partiet var nemlig bange for, at de små selvstændige ejendomme skulle ‘individualisere Befolkningen, noget, der som bekendt ikke stemmer overens med socialdemokratisk Tankegang.’

Omvendt forholdt det sig med de konservatives syn på denne sag, for som Sven Jørgensen formulerede det: ‘Imidlertid maa vi være klar over, at det lille Parcelhus byder sine Ejere den bedst mulige Boligform, og den største Kærlighed til Ejendommen.’

Retfærdighedsvis skal det nævnes, at der på generalforsamlingen var to, der mente, at der også burde være plads til etagebyggeriet. Den ene var arkitekt Victor Christensen. Den anden var entreprenør Alex I. Hansen. Kort tid efter fik de to partier mulighed for at demonstrere, hvad den principielle uenighed betød i praksis.

Det socialdemokratiske boligselskab, Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo, opførte i 1944-45 ejendommen på hjørnet af Usserød Kongevej og Ellevej. Den har en høj stue, og når op i 2.Sals højde.

ejendom på hjørnet af Ellevej og Usserød Kongevej

Her ses den nævnte ejendom på hjørnet af Ellevej og Usserød Kongevej, opført af det socialdemokratiske almennyttige boligselskab. Foto Helge Pedersen 1972.

Det konservative boligselskab, Hørsholm Almennyttige Boligselskab, derimod ønskede at opføre lavt byggeri. Det gjorde man så i og med opførelsen af Frennegaard Park 1949-51.

byggeri i Frennegård Park

Her byggeri i Frennegård Park, opført af det konservative almennyttige boligselskab. Foto Leon Gyldmark 2019.

Med sine otte etager sprængte Ådalsparken grænsen for boligbyggeriets højde her i Hørsholm, og dette byggeri administreres vel at mærke af det ovennævnte konservative boligselskab.

Ådalsparken, Hørsholm

Ådalsparken stod færdig i 1969. Den høje blok havde otte etager. Det blev opført af Dansk Almennyttigt Boligbyggeri, men administreres af Hørsholm Almennyttigt Boligbyggeri. Foto 1986.

Vil du se flere fotos af bygninger i Hørsholm kig ind på arkiv.dk, hvor en lille del af vore mange fotos er tilgængelige. Finder du ikke, hvad du leder efter, så kom forbi Hørsholm Lokalarkiv på Sdr. Jagtvej 4, Hørsholm.

Læs mere om


Tags: , , ,