Ramløse Mølle & Håndværksmuseet

Hollandsk mølle

På mølledage vækkes møllen til live. Møller og møllesvende viser frem. Gæster kan købe kaffe og hjemmebagte mølleboller.

Håndværksmuseet har til huse i sidebygningen på Ramløse møllelod. Her viser museumsguider bødker-, skomager-, kobbersmed- og urmagerværksteder frem. Rig mulighed for at høre mere om de gamle håndværk. Ramløse Mølleforening står for arrangementer og arbejde med at bevare møllen.

Praktisk

Ramløse Mølle og Håndværkermuseum, Møllelodden 4, 3200 Helsinge, 7217 0240. Gratis adgang. Desværre ikke handicap-egnet.

Få din vejvisning

Vis afstand i

Brug min placering til at finde den nærmeste serviceudbyder i nærheden af ​​mig

Adresser og åbningstider: 0
Indlæser...

Rutevejledning

Museet følger gældende Corona restriktioner.

2020 – Møllen uden vinger

Den smukke, historiske mølle har en del år på bagen, og dens historie rummer både en del dramatik og stolte Ramløse-borgeres indsats for møllen.

Af større reparationer kan nævnes skift af møllevinger og renovering af møllehatten i 1974. I 1981 blæste hat og vinger af møllen under et kraftigt stormvejr, men takket være stor lokal opbakning og støtte fra mange sider, blev møllen også denne gang genrejst.

En storm tirsdag formiddag d. 2. juli 2019 blæste den ene vinge af møllen, og d. 3. marts i år tog to møllebyggere både vindrose og den sidste vindmøllevinge ned. Så nu står Ramløse Mølle igen helt uden vinger.

Nedtagningen gik dog flot og uden problemer ved hjælp af to professionelle møllebyggere, samt en meget kompetent kranfører.

En børnehave kom og kiggede med, da vingerne blev placeret på en stor kranvogn med anhænger og blev skåret i to halvdele, selvom de herefter stadig var stadig ca. ni meter hver.

Vingerne blev kørt til Sønderjylland, hvor møllebyggerfirmaet kan bruge dem som skabelon til de nye vinger – når der engang er skaffet de resterende midler til at lave dem. Mølleforeningen håber, det sker snart, så produktionen af nye vinger kan gå i gang.

Om møllens historie

Ramløse fik sin første mølle i 1882, da gårdejer Lars Jensen, Møllebjerggaard, anlagde en ‘hollændermølle’ nord for landsbyen. Denne mølle brændte ned til grunden i 1908. Samme år opførtes den nuværende mølle.

Møllen startede som en mølle, der malede mel. Siden blev den ombygget til at trække et savværk. Den blev udkonkurreret af først en dampmaskine og siden af dieselmotor og elmotor. Det sidste år Ramløse Mølle formalede korn var i 1937, hvorefter mølleriet blev helt opgivet.

Kværn og valse blev solgt, og der blev i møllebygningen installeret maskiner til emballagefabrikation. I de følgende 30 år blev møllen nødtørftigt vedligeholdt og fandt øvrigt ingen egentlig anvendelse.

1973 opstår en historisk bevidsthed og interesse for ‘Ramløses vartegn’. Derfor nedsatte Ramløse Borgerforening et mølleudvalg, som gennem en indsamling finansierede en istandsættelse af møllen.

Helsinge Kommune købte møllen 1979 og i 1984 blev den indviet som et arbejdende museum sammen med Håndværkermuseet.

Mølleforeningen

Ramløse Mølleforening blev stiftet den 10. april 1984. Den har til formål at fremme bestræbelserne for at bevare og levendegøre Ramløse Mølle.

Ud over de mange publikumsrettede arrangementer, sørger foreningen for vedligeholdelse af møllen. Det samarbejder den med Gribskov Kommune om. Derudover samarbejder den med Museum Nordsjælland. Foreningen søger også at indsamle, bevare og udstille genstande og arkivalier, der kan belyse møllens og mølleriets historie.