Hjælp munkene med deres vandforsyning

På en eng vest for Hillerød år 1174, er Nordens største augustinerkloster ved at blive bygget. Området er rigt på vand, og det vil munkene udnytte: de er nemlig dygtige ingeniører. Klostrene i Europa er kendte for deres vandteknologi, der leder rindende vand til alle haverne, bygningerne og værkstederne. Det skal Æbelholt Kloster naturligvis også anlægge, men hvordan har de faktisk gjort det? Hvilke svar giver arkæologien, og hvorfor ændrer vores fortolkninger sig?

Indhold

Første del af undervisningsforløbet drager paralleller til elevernes egen forståelse af sanitet, ud fra dialoger om vandteknologi, ressourcer og nødvendighed. Dialogerne foregår ude på ruinen, og tager afsæt i Æbelholts egne historiske forhold. Elevernes forståelse understøttes yderligere visuelt af fund og rekonstruktioner. I hands-on øvelsen skal eleverne i grupper hjælpe broder Stephanus med at planlægge netværket af kanaler, sluser, møller og vandledninger, for at lede rindende vand til hele klosteret.

I anden del får eleverne indblik i, hvordan viden fremstilles med afsæt i Æbelholts egne udgravninger. Æbelholts udgravningsproblematikker tilbyder en håndgribelig mulighed for at forstå samspillet og konsekvenserne af, hvordan viden skabes, fortolkes, bruges og ændres. Eleverne skal i grupper fortolke en række fiktive brevvekslinger, inspireret af Æbelholts skriftlige kilder. Kilderne belyser samspillet mellem omstændigheder og handlinger, så eleverne kan øve årsagssammenhænge og kronologisk forståelse. Eleverne må analysere kildernes indhold og sætte sig ind i afsendernes og modtagernes perspektiv ved hjælp af fantasi, empati og kritisk sans. I den efterfølgende diskussion vil eleverne blive bevidste om at egne og andres fortolkning ændrer sig løbende i mødet med nye erkendelser.

Formål

Formålet med forløbet er at gøre eleverne bevidste om, hvorfor folk har forskellige perspektiver alt efter kontekst, ressourcer og ståsted. Øvelserne sigter mod at styrke elevernes empati for andre mennesker, både historiske og samtidige. Dialogerne og øvelserne er tilrettelagt ud fra historiefagets Fællesmål ved at undersøge samspillet mellem behov og adgang til ressourcer. Eleverne vil blive i stand til at reflektere over, hvordan det ændrer måden at løse nærværende problematikker på, afhængigt af personlige og fysiske forhold.

Download FFM for dette forløb

Klassetrin: 4.-6. klasse. Forløbet tilpasses den enkelte klasse

Sted: Æbelholt Klostermuseum, Æbelholt 4, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9-13 i uge 10-26. Tidspunkt for ankomst og afgang tilpasses bustider og den enkelte klasse

Varighed: 1,5 timer udendørs på Æbelholt Klostermuseum

Tilmelding:

Forudsætninger: eleverne bør have kendskab til kildekritik, middelalderens klostervæsen, samt basal forståelse for vandforbrug i hverdagen

Praktisk: det er muligt at spise madpakke på bænke udenfor museet. Forløbet vil foregå udenfor uafhængigt af vejr