En forundersøgelse med masser af fund

Forud for anlæggelsen af nyt supersygehus i Hillerød har Museum Nordsjælland foretaget omfattende forundersøgelser af den 32 hektar store grund. Forundersøgelserne blev skudt i gang i november 2012, og bliver gennemført i etaper helt frem til 2016.

Efter vanlig tradition er der gravet søgegrøfter for hver 12. meter over de tilgængelige dele af arealet. På de mere utilgængelig områder, dvs. hvor moselagene er over 1-2 meter, har museet forsøgt sig med boring. Formålet med dette var at undersøge, hvorvidt der kunne være bopladser fra ældre stenalder under de, stedvis, op til otte meter tykke moselag. Det lykkedes dog ikke at lokalisere fund eller bopladser ved boringerne.

Søgegrøfterne gav til gengæld gode resultater i form af omfattende bopladsspor fra yngre stenalder og ældre jernalder. Som et supplement til de mange bopladsspor har vi fundet enkelte brandgrave fra starten af ældre jernalder og et moselig fra starten af yngre stenalder – sidstnævnte er omtalt mere uddybende på en anden underside.

Desuden har vi opsamlet en del løsfund, som ikke hører til bopladserne, bl.a. tilskåret tak og dolkfragmenter fra slutningen af yngre stenalder. Dertil kommer et helt særligt fund fra ældre stenalder – en takmejsel, lavet af kronhjortetak. Den forfrosne finder står med fundet herunder:

MNS50012 2012