18. december: Torsken – vores fantastiske vinterfisk II

Af  Jon Voss

Fra sidst i 1800-tallet skete der en rivende udvikling i torskefiskeriet – og i fangstmængderne. Først kom havnene og dæksbådene, der gjorde det sikrere at sejle længere til havs efter fiskene, ofte med indbygget dam, hvor fangsten kunne opbevares levende. Fra omkring 1900 blev fiskerbådene motoriseret, og det effektive snurrevod blev indført i torskefiskeriet. Efter Anden Verdenskrig blev trawlfiskeriet dominerende. Kuttere og grej blev større, motorerne stærkere, og moderne teknologi lettede fiskeriet.

Der blev fundet nye anvendelser for torsken. Torskeleveren, der før blev brugt til lampeolie, røg nu mest indenbords som kosttilskud – levertran, med masser af Omega 3, A- og D-vitaminer. Leveren kom også på dåse og fik ry for at være en særdeles sund spise. Torskerognen brugte man før i tiden højst som madding, men i 1900-tallet vandt torskerogn efterhånden indpas i køkkenet, røget og saltet og ofte som konserves. Til gengæld har torsken i dag til dels mistet sin position som den foretrukne nytårsret blandt danskerne.

Torsken har – sikkert ufortjent – et lidt blandet ry. I køkkenet er den en højt værdsat fisk, men ‘torsk’ bruges jo ofte nedsættende om personer; åbenbart har torsken ikke været anset som den smarteste fisk i havet – som formuleret af Ordbog over det Danske Sprog om ordets nedsættende brug: ‘navnlig med tanke paa torskens formentlige dumhed, døde, stirrende blik’.

Siden 1977 har Ekstra Bladet for eksempel uddelt årets nytårstorsk til personer (oftest politikere), man vurderer har dummet sig særligt i årets løb.

Tilbage til havets torsk: i Kattegat fik man flere år i 1970’erne torskefangster på over 15.000 tons. Så kollapsede torskebestanden. Fra 1980’erne blev der indført kvoter i torskefiskeriet, men bestanden forblev lav. Udviklingen med mindre fangster og faldende biomasse er fortsat. Dette skyldes formentlig en kombination af klimaforandringer (stigende vandtemperaturer) og bifangst af torsk i andre fiskerier. I 2021 blev der blot landet 22 tons torsk i Kattegat. I dag er torsken følgelig blevet en dyr fisk – en luksusspise.

Der landes torsk i Gilleleje o. 1980. Foto: Gribskov Arkiv

Følg med i Museum Nordsjællands julekalender.