Ledelse

Ledelse

Museumsdirektør Ole Lass Jensen
olj@museumns.dk, 21607901

Esben Aarsleff, Arkæologi
eaa@museumns.dk, 61815820

Ida Rosenstand Klahn, Nyere tid
irk@museumns.dk,  61815811

Lone Brorson, Bevaring & Teknik
lba@museumns.dk,  61815813

Museets bestyrelse 2014-2017

 • Finn Arvid Olsson, bestyrelsens formand, Museumsforeningen i Hillerød
 • Peter Brandi, næstformand, Museumsforeningen i Hørsholm
 • Lars Thomsen, Museumsforeningerne i Gribskov Kommune

Fra kommunerne:

 • Nadja Hageskov, Hørsholm Kommune
 • Pia Foght, Gribskov Kommune
 • Peter Langer, Hillerød Kommune

Kompetencemedlemmer:

 • Lars Holst, mag. art. (etnologi), fhv. museumsdirektør
 • Kim Aaris-Sørensen, dr.scient. (zoolog), lektor emeritus
 • Christian de Jonquières, advokat

Medarbejderrepræsentant:

 • Claudio Casati, museumsinspektør

Museum Nordsjællands vedtægter bestemmer sammensætningen af bestyrelsen, som består af:

 • en repræsentant fra hver af de tre ”gamle museers” støtteforeninger
 • en repræsentant fra hver af de tre museers hjemkommuner
 • op til tre medlemmer, udpeget på baggrund af de kompetencer, de kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet
 • en medarbejderrepræsentant